Site banner

Thủ tục xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người già cô đơn

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người gia cô đơn

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội.

2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

3. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trợ lên.

4. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu.

01 bộ

15 ngày làm việc

Không