Site banner

Thủ tục xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ bị mồ côi

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét duyệt hồ sơ đề nghị của đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ bị mô côi

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

3. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên.

4. Bản sao giấy khai sinh.

01 bộ

15 ngày làm việc

Không