Site banner

ĐẢNG BỘ XÃ MỸ THẠNH SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Ngày 10/7/2023 tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Học tập công đồng xã Mỹ Thạnh, Đảng uỷ xã Mỹ Thạnh tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự có Đồng chí Đinh Thị Thanh Nhanh - UVBTVHU - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; Đồng chí Đoàn Phương Tùng - HUV - Bí thư Đảng uỷ; Các đồng chí Trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách; Chi uỷ chi bộ các chi bộ trực thuộc; Đảng viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

ĐẠI BIỂU THAM DỰ hỘI NGHỊ

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận về việc thực hiện nghị quyết Đảng uỷ 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực xây dựng đảng, công tác tuyên truyền , kiểm tra, giám sát. Công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU THẢO LUẬN

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các mặt công tác. Với chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận-Sáng tạo-Phát triển”, Đảng ủy đã xây dựng và triển khai các chương trình, đầu việc năm 2023 theo Nghị quyết đề ra. Với tinh thần trên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị đến nay Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo thực hiện cơ bản trên các lĩnh vực:

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng uỷ hết sức tập trung lãnh đạo thực hiện. Đã tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2022-2025 12/12 chi bộ. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022  có 11 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 36 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 151 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bầu bổ khuyết chức danh Phó Chủ tịch UBND. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Nông dân.Tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2023-2028 đúng theo cơ cấu.

Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Đồng Khởi Mới” năm 2023 theo Chỉ thị 01-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Hướng dẫn số 04-HD/HU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện tốt,đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,XIII, Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Quản lý, rà soát sàn lọc đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII, Hướng dẫn 04-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII, Năm 2023 xây dựng chi bộ ấp Cái Tắc đạt chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt chủ trương “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình” Đảng ủy phân công cán bộ xã theo dõi, hỗ trợ tổ Nhân dân tự quản (NDTQ), đa số cán bộ được phân công có quan tâm hỗ trợ hoạt động của ấp, tổ NDTQ, qua đó đã nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh về Đảng ủy đạt hiệu quả khá tốt. 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Đảng ủy đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đã kiểm tra tài chính đảng 12 chi bộ trực thuộc và văn phòng Đảng ủy. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng ngày càng được nâng lên, nội dung kiểm tra sát với tình hình thực tế và gắn với nhiệm vụ được phân công, các tổ chức và cá nhân sau kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến, ý thức về tinh thần trách nhiệm cao hơn. Thường xuyên quan tâm nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra xây dựng và triển khai các kế hoạch để thực hiện: công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về lĩnh vực kinh tế có bước phát triển ở nhiều lĩnh vực: Thu ngân sách được 249.434.425 đồng, lũy kế 2.334.338.089 đồng, đạt 43.55%. Thu thuế ngoài quốc doanh trong tháng được 168.324.224 đồng, lũy kế 1.785.723.450 đồng, đạt 40.58%; thuế thu nhập cá nhân 83.663.936 đồng, lũy kế 894.587.245 đồng, đạt 47.08%; thu lệ phí môn bài được 2.500.000 đồng, lũy kế 70.800.000 đồng, đạt 93.16%.

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng với 295 cơ sở, 26 công ty, doanh nghiệp vẫn duy trì và hoạt động ổn định; làng nghề sản xuất bánh tráng sức tiêu thụ mạnh với 207 hộ; năng suất tăng, riêng làng nghề kềm hoạt động trên 20 cơ sởhoạt động cầm chừng. Tình hình kinh doanh thương mại dịch vụ phát triển ổn định với 791 hộ (tăng 08 hộ), đạt 26,66% so nghị quyết; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) có 4 sản phẩm đạt 3 sao; củng cố nhân sự, huy động vốn và tổ chức Đại hội xã viên Hợp tác xã bánh tráng.

Lĩnh vực nông nghiệp: Cây dừa diện tích cho trái là 385ha, giảm 5 ha do ảnh hưởng sâu đầu đen, thu hoạch 1.849.200 trái, đạt 46,23% so nghị quyết và bằng 44,9% so cùng kỳ; Cây ăn trái diện tích 146 ha, giảm 10 ha, do ảnh hưởng hạn mặn kéo dài ở các năm trước nên năng suất không đạt cao, thu hoạch 326 tấn, đạt 32,6% so nghị quyết và bằng 29,02% so cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển khá tốt với tổng đàn heo hiện có 2.688 con, đạt 53,76% so nghị quyết và bằng 58,9% so cùng kỳ, đàn dê 1592 con, đạt 99,5% so nghị quyết và bằng 95,8% so cùng kỳ, gia cầm 18.231 con, đạt 72,92% so nghị quyết và bằng 71,2% so cùng kỳ. Tổ chức tiêm vác xin cúm gia cầm (H5N1) được 11.626 con, đạt 63,7%, tiêm ngừa tai xanh, lỡ mồm long móng cho đàn heo được 1.386 con, đạt 51,5%; Phối hợp Trạm khuyến nông huyện, Hội Nông dân xã tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi dê và chăn nuôi gà trong mùa khô có 48 hộ nông dân tham dự; Phối hợp với các ngành chức năng tỉnh, huyện kiểm tra 2 đợt về công tác đảm bảo môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm 3 lò mỗ heo và 28 điểm bán thịt heo lẽ trên địa bàn xã, qua kiểm tra đã nhắc nhỡ về công tác đảm bảo môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về xây dựng xã nông thôn mới: thực hiện cơ bản các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2023 (tiêu chí số 14 và 3 chỉ tiêu của tiêu chí 17); tổ chức thực hiện Ngày chủ nhật nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường;  giám sát công trình chỉnh trang, nâng cấp đô thị năm 2022 (đường và cống thoát nước) dài 790m, kinh phí 6,6 tỷ. Thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị xã Mỹ Thạnh đến năm 2035.  Nghiệm thu công trình xây dựng Nhà thi đấu và các phòng chức năng tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, dự toán kinh phí 3 tỷ đồng; hoàn thành công trình lộ liên ấp Bến Đò, Cái Chốt (Đường ĐA 06), dài 665m, kinh phí 1,7 tỷ; công trình xây dựng văn phòng ấp Nghĩa Huấn, kinh phí 83.000.000 đồng; bơm cát  nâng cấp mặt bằng và thống nhất phương án thi công đường ĐA 05 (đường liên ấp Bến Đò, Cái Chốt, Cái Tắc), chiều dài 1782m, kinh phí 9 tỷ; khởi công xây dựng cầu bê tông Tổ  nhân dân tự quản số 7, ấp Cái Chốt, dài 10m, ngang 3,2m, kinh phí 100.000.000 đồng.Phát triển thêm 06 hộ sử dụng nước máy, nâng tổng số hộ sử dụng nước máy là 2498/2593 hộ, đạt 96,33%; hộ sử dụng điện đạt 99,92% (2591/2593).

Lĩnh vực văn hoá - Xã hội: Tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tập trung thực hiện các tiêu chí ấp văn hóa kiểu mẫu (ấp Bến Đò) và xây dựng 2 tuyến đường hoa; Tổ chức tốt các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” Quý Mão năm 2023. Tham gia Hội thao “Mừng Đảng, Mừng xuân” năm 2023 ở huyện, đạt giải nhất môn Bóng chuyền nam, giải nhì môn Cờ tướng; tổ chức hội thi tiếng hát “Tình xuân Bolero” lần I có 28 thí sinh tham gia; giải Bida Libre lần I có 30 người tham gia; tổ chức giao lưu Đờn ca tài tử, có 5 xã tham gia; đưa 10 thí sinh tham dự Hội thi về xây dựng con người Giồng Trôm phát triển toàn diện, đạt giải nhất; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân có 425 người tham gia.Tổ chức Lễ Giỗ kỷ niệm 157 năm ngày mất Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng

Về giáo dục: Các trường tổ chức sơ kết học kỳ I và kiểm tra chất lượng học tập học kỳ II năm 2022-2023; Bộ Giáo dục - Đào tạo kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở; tổ chức lớp phổ cập bơi có 57 học sinh tham gia và được kiểm tra công nhận; 

Vè y tế; Tổ chức khám và điều trị 674 ca, chiếm tỷ lệ bệnh cao nhất viêm khớp, huyết áp 20,5%, bệnh lý đường hô hấp và tai, mủi, họng 19,5%... Tổ chức tiêm chủng mở rộng định kỳ cho trẻ và kiểm tra cân, đo trẻ từ 0 đến 36 tháng được 106/110 trẻ, đạt 96,4%; Tổ chức khám phụ khoa và khám thai cho 58 phụ nữ có nhu cầu khám chữa bệnh, thực hiện chương trình KHH-GĐ 1 trường hợp; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ được 15 thẻ.

Về cônga tác an sinh xã hội: Thực hiện tốt việc chi trả lương, tiền tết và các chế độ ưu đãi khác đến tận tay các đối tượng chính sách. Tổ chức bàn giao 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà tình thương  ấp Cái Chốt, Nghĩa Huấn, kinh phí 100.000.000 đồng; thi công xây dựng 1 nhà tình thương  ấp Cái Chốt, kinh phí 70.000.000 đồng, chỉ tiêu nhà tình nghĩa đạt 100% (1/1), nhà tình thương, đạt 100% (2/2); ; Hộ nghèo 113 hộ, tỷ lệ 4,36% (giảm 0,08%), hộ cận nghèo 45 hộ, tỷ lệ 1,74% (giảm 0,23%). Thăm, chúc tết, tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tổ chức Tôn giáo, Bí thư, Chủ tịch qua các thời kỳ, gia đình có quân nhân còn tại ngũ, tổ nhân dân tự quản,  hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tổng cộng 1.489/1.038 phần (tăng 451 phần) so năm 2022, tổng thành tiền 499.135.000 đồng.

Về quốc phòng, an ninh: Tổ chức giao quân về huyện 16 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 và 2 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an. Kết nạp và giải ngạch là 20 dân quân; tổng số lực lượng dân quân tự vệ là 114, tỷ lệ 1,29%; đưa 20 lực lượng dân quân năm thứ I huấn luyện quân sự tại Châu Bình; tổ chức đăng ký thanh niên tuổi 17 được 56/56, đạt 100%; Tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ theo phương án A2 được Ban chỉ đạo huyện đánh giá đạt.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội không xảy ra; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 1 vụ trên đường tỉnh 885, khu vực ấp Nghĩa Huấn, chết 2 người; tai nạn khác 1 vụ trên cầu Mỹ Thạnh, chết 2 người. Tổ chức kiểm tra hành chính 2 cuộc 12 lực lượng tham gia, tuần tra vũ trang 44 cuộc, 264 lượt lực lượng tham gia; tuần tra giao thông 36 cuộc, 144 lực lượng tham gia; phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tỉnh lộ 885, lộ liên xã Mỹ Thạnh – Thuận Điền, lộ Mỹ Thạnh – Phong Nẫm, các đường vào chợ tổng số 7 cuộc có 63 lượt lực lượng tham gia, nhắc nhỡ, buộc di dời 38 hộ mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới. Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy 2 Công ty, 4 nhà trọ, các hộ kinh doanh khu vực chợ, qua kiểm tra nhắc nhỡ về tiêu lệnh, các thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Đinh Thị Thanh Nhanh - UVBTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, của Đảng uỷ đối với tập thể Đảng bộ xã Mỹ Thạnh. Đống chí lưu ý thời gian tới Đảng uỷ cần tập trung rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ và chỉ tiêu đến thời điểm hiện tại để có giải pháp tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét ở tưng nội dung công việc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng theo chỉ tiêu đăng ký, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái. Quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và giữ vững danh hiệu của các chi bộ đã được công nhận. Quan tâm đến thu ngân sách, chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp, củng cố hợp tác xã, tình hình chợ Mỹ Lồng, vận động đối ứng giao thông nông thôn. Đặc biệt đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, có giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. Thực hiện công tác tuyển quân đạt yêu cầu.

KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ

Thời gian 6 tháng còn lại, Đảng uỷ  tập trung lãnh đạo công tác xây dựng đảng, trong đó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng cả về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; tập trung chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Đảng ủy và 12/12 chi bộ trực thuộc; tiếp tục giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và Công văn 1377 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của tỉnh, huyện, xã theo từng nội dung đã đăng ký.Kiểm tra việc khắc phục hạn chế sau kiểm điểm cuối năm 2022 đối với cấp uỷ cùng cấp và các chi bộ trực thuộc. Tập trung đổi mới công tác chính trị, tư tưởng trong đó cần chú ý đảng viên trẻ; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Duy trì chế độ làm việc định kỳ của Ban Thường vụ Đảng ủy với Mặt trận, các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; triển khai thực hiện  mô hình dân vận khéo đã đăng ký. Thường xuyên cũng cố, nâng chất hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các chi, tổ hội đoàn thể; đổi mới công tác tập hợp, vận động quần chúng, phải theo sát từng hộ dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân giải quyết nhằm cũng cố vững chắc lòng tin của dân đối với Đảng và Chính quyền.

Công tác Chính quyền: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở, kịp thời cũng cố, bổ sung đầy đủ số lượng hòa giải viên theo quy định.

Lĩnh vực kinh tế: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác dự báo, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhất là sâu đầu đen hại dừa để sớm phát hiện, hướng dẫn nông dân phòng trị kịp thời đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã bánh tráng và các tổ hợp tác; Thông tin thường xuyên tình hình độ mặn trên các tuyến sông để nhân dân kịp thời ứng phó; vận động nhân dân thực hiện các giải pháp ngăn mặn, trữ ngọt để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Tăng cường công tác quản lý, giám sát trong chăn nuôi, theo dõi tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và có giải pháp ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan. Quản lý đất đai theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, hành lang an toàn lộ giới.

Triển khai thực hiện tốt các công trình nông thôn mới; công trình chỉnh trang nâng cấp đô thị năm 2023; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”, vận động và tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể phát triển doanh nghiệp; phấn đấu vận động phát triển 3 doanh nghiệp, 22 hộ đăng ký kinh doanh cá thể. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  Thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, tập trung giải tỏa thông thoáng các hẽm, lòng lề đường vào chợ để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh.

Tăng cường công tác thu thuế ngoài quốc doanh, thu đạt chi tiêu lệ phí môn bài năm 2023. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, khai thác tối đa các nguồn thu nhất là nguồn thu từ hóa đơn lẽ; kiểm tra chặt chẽ chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi để đảm bảo cân đối ngân sách; thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ.Thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; tăng cường kiểm soát môi trường đối với các cơ sở sản xuất và hộ chăn nuôi trên địa bàn xã; thực hiện tốt công tác thu gôm, xử lý rác thải trên địa bàn xã. Kiểm tra, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ các trường hợp xây dựng trong phạm vi quy hoạch đô thị; triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; công trình nâng cấp, chỉnh trang đô thị năm 2023.

Lĩnh vực Văn hóa-xã hội: Các trường tổ chức lễ tổng kết năm học 2022-2023 và huy động học sinh khai giảng năm học mới 2023-2024. Nâng cao chất lượng dạy và học, phụ đạo số học sinh khối 9,thi đạt chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; tiếp tục vận động học sinh đăng ký tham gia phổ cập bơi. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh để chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện đạt chỉ tiêu các chương trình y tế quốc gia, chương trình suy dinh dưỡng; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; Thông tin tuyên truyền và hướng dẫn người dân, các cơ quan, trường học thực hiện các biện pháp phòng chống dịch CoVid-19, bệnh sốt xuất huyết, cúm A (H1N1).

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị; xây dựng đạt hiệu quả ấp văn hóa kiểu mẫu (ấp Bến Đò); chú trọng phát triển văn hóa gắn với du lịch sinh thái ở địa phương; tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;  Duy trì thời lượng phát sóng trên Đài truyền thanh; tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn Quốc khánh 2/9, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động và các chế độ chính sách đối với gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách; Tiếp tục vận động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ chính sách và hộ nghèo khó khăn về nhà ở; Tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023); thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; bảo vệ chăm sóc trẻ em và chăm lo cho người cao tuổi; tổ chức diễn đàn trẻ em. công tác tư vấn giới thiệu việc làm và các chương trình hợp tác lao động nước ngoài.

Về  An ninh-quốc phòng: Công an, quân sự duy trì công tác phối hợp tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục, bảo vệ an toàn lễ lớn như Quốc Khánh 2/9, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12; triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn và hoạt động của các loại tội phạm, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tuần tra giao thông nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Củng cố nhân sự các đội phòng cháy chữa cháy đưa tập huấn để nâng cao nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý thức phòng cháy chữa cháy. Đẩy mạnh công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ; tổ chức diễn tập quân sự năm 2023; tổ chức xét duyệt chính trị và thực hiện các bước công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

KHEN THƯỞNG CHO CÁC CÁ NHÂN

Dịp này, Đảng uỷ cũng đã trao quyết định khen thưởng và biểu dương 11 tập thể, 86 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các phong trào thi đua, gương điển hình.

Tin khác