Site banner

Cẩm nang nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Ngày ký văn bản: 
14/07/2023
Trích yếu: 
Hưởng ứng chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến”. Nhằm giúp bạn đọc có thông tin chính thống, cách nhận diện và các giải pháp phòng chống lừa đảo trực tuyến. Ban Biên tập giới thiệu Cẩm nang nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến
Nội dung văn bản: 

Hưởng ứng chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến”. Nhằm giúp bạn đọc có thông tin chính thống, cách nhận diện và các giải pháp phòng chống lừa đảo trực tuyến. Ban Biên tập giới thiệu Cẩm nang nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông