Site banner

Thủ tục xét cấp bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét cấp bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Danh sách đề nghị mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo.

01 bộ

Không quy định thời gian

Không