Site banner

Thủ tục xét trợ cấp đối với người nhận nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Xét trợ cấp đối với người nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn của người nuôi dưỡng.

2. Tờ khai thông tin của người nhận nuôi dưỡng và người khuyết tật.

3. Bản sao giấy xác nhận khuyết tật.

4. Bản sao hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận nuôi dưỡng và bản sao hộ khẩu của hộ gia đình người khuyết tật.

01 bộ

15 ngày

Không