Site banner

Thủ tục đề nghị cứu trợ đột xuất

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: đề nghị cứu trợ đột xuất

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Đơn đề nghị trợ cấp.

2. Bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.

01 bộ

Không qui định thời gian

Không

Đính kèm tập tin: