Site banner

Hội nghị triển khai công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014

Ngày 13 tháng 5 năm 2014 Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức buổi Hội nghị triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2014. thành phần tham dự gồm có BCĐ DS-KHHGĐ xã, Trưởng ấp, cộng tác viên dân số. Qua buổi Hội nghị có các ý kiến quanh vấn đề sinh con thứ 3, công tác tuyên truyền các cặp vợ chồng dùng các biện pháp tránh thai an toàn, vận động sàn lọc trước sinh và sau sinh.

Kết thúc Hội nghị ông Phạm Thanh Diễn Chủ tịch UBND ý kiến chỉ đạo một số công việc thực hiện trong năm 2014 như sau: Cần tập trung trong công tác tuyên truyền từ BCĐ xã xuống ấp và đến từng hộ dân bằng nhiều hình thức như vận động, tư vấn, pa nô áp phíp tuyên truyền. Vận động hộ dân thực hiện một số tiêu chí theo Kế hoạch đề ra. Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ dân số ớ các đoàn thể ấp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ ba dưới 3%

 

Tin khác