Site banner

Công bố và trao quyết định điều động cán bộ

Ngày 09 tháng 5 năm 2014, đồng chí Võ Văn Phê Bí thư Huyện Ủy Giồng Trôm làm trưởng đoàn đến Đảng ủy xã Mỹ Thạnh công bố và trao quyết định điều động cán bộ đối với đồng chí Trần Văn Tràng, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Giồng Trôm, ứng cử chức danh Chủ tịch Mặt trận huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện về công tác tại Đảng bộ xã Mỹ Thạnh, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2010-2015./.

                                                                                      Thanh Diễn

Tin khác