Site banner

Khảo sát tình hình sâu đục trái bưởi da xanh

Ngày 03 tháng 6 năm 2014, Ủy ban nhân dân xã và Hội nông dân xã khảo sát tình hình phòng ngừa sâu đục trái trên cây bưởi da xanh. Qua khảo sát đối với những hộ trồng nhỏ lẽ thì áp dụng biện pháp bao trái, đối với hộ trồng với diện tích 2 công trở lên thì áp dụng biện pháp phun xịt thuốc trừ sâu.

Tuy nhiên hiện nay đang vào mùa mưa nên tỷ lệ sâu đục trái đã giảm nhiều, không phát sinh./.

Tin khác