Site banner

Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 308/2012/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 5 năm 2014, tại nhà văn hóa, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của Ủy ban nhân dân xã về việc quy định ngày vệ sinh môi trường hàng tháng. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy và ông Hồ Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND xã cùng các ngành, đoàn thể, chi ủy chi bộ 6 ấp.

Qua 02 năm triển khai thực hiện quy định ngày vệ sinh môi trường hàng tháng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tạo cảnh quang và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện ngày vệ sinh môi trường chưa thật sự sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Hồ Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhấn mạnh cần tập trung tuyên truyền nội dung, ý nghĩa ngày vệ sinh môi trường hàng tháng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, tạo được sinh khí sôi nổi thực hiện ngày vệ sinh môi trường vào ngày 28 hàng tháng./.

Thanh Diễn

Tin khác