Site banner

Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với các đoàn thể

Ngày 19 tháng 6 năm 2014, Ban thường vụ Đảng ủy xã do đồng chí  Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì Mỹ có buổi làm việc định kỳ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã.

Sau khi nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng các đoàn thể xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy. Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Bí thư Đảng ủy xã biểu dương và ghi nhận những kết quả quan trọng mà Mặt trận, các đoàn thể xã đạt được trong 6 tháng qua đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu so với nghị quyết đã đề ra. Tuy nhiên đồng chí Bí thư cũng nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2014 Mặt trận và các đoàn thể cần tập trung cho công tác cũng cố, nâng chất hoạt động của các chi, tổ hội tiến tới xây dựng đạt tiêu chí chi hội kiểu mẫu; cần đánh giá hiệu quả các chương trình, mô hình kinh tế của hội nông dân đã triển khai thực hiện trong thời gian qua; cần tăng cường đi ấp, không hành chính hóa công tác của đoàn thể.

Tin khác