Site banner

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; bà Ngô Mộng Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các ban, ngành, đoàn thể xã và các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã tặng Bằng khen, giấy khen.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Năm 2013 phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã tiếp tục được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư mở rộng, công nghiệp, tiểu thủ cộng nghiệp và thương mại dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của xã nhà, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi được nhân rộng và phát triển mạnh; chính sách xã hội được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời; phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được cũng cố và phát triển; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ; công tác quốc phòng và an ninh được giữ vững. Nhân dịp này Ủy ban nhân dân xã đã công bố quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho 32 tập thể và 118 cá nhân.

Tin khác