Site banner

SƠ KẾT ĐẢNG ỦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáng ngày 27/06/2014 Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện NQ Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đến dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể xã.Qua 6 tháng đầu năm Đảng uỷ đã tổ chức triển khai và tổ chức thực hiện NQ đạt được những kết quả khá cao, đặc biệt là một số chỉ tiêu cơ bản đã được hoàn thành khá sớm như GTNT, xây dựng nhà tình nghĩa tình thương, chỉ tiêu tuyển quân, phát triển Đảng viên mới, thuế nhà đất …. Tuy nhiên còn một số hạn chế như: hoạt động của các đoàn thể còn mang tính phong trào chưa đi vào chiều sâu, phong trào xây dựng đời sống văn hoá tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm. ANTT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là trộm cắp vặt. Việc đảm bảo trật tự an toàn hành lang giao thông còn chưa thật triệt để… Do vậy phương hướng 6 tháng cuối năm đã nêu rõ cần tăng cường cho công tác xây dựng đời sống văn hoá, tăng thu ngân sách để đảm bảo thu chi, đảm bảo thu hồi nợ thuế, tiếp tục vận động xây dựng giao thông nông thôn, tăng cường công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014./.

 

 

                                                          Thúy Hằng

Tin khác