Site banner

Sơ kết Mặt trận 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 26/06/2014 tại nhà văn hóa xã, UBMTTQ xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự hội nghị có đại diện ĐU – HĐND – UBND các ban ngành đoàn thể, trưởng ban công tác MT các ấp.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2014, triển khai kế hoạch xây dựng đời sống văn hoá và kế hoạch giám sát của UBMTTQ xã. 6 tháng đầu năm 2014 UBMTTQ xã đã triển khai nhiều cuộc vận động như giao thông nông thôn, vận động kinh phí xây dựng đền thờ Phan Văn Trị, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Đến nay đã xây dựng được 03 căn nhà tình nghĩa đạt 150% chỉ tiêu, 03/2 căn nhà tình thương đạt 150%. Công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, dân chủ cơ sở ngày càng được phát huy khá tốt. Công tác tuyên truyền các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước luôn được quan tâm. Đặc biệt MTTQ đã vận động triển khai thực hiện khá tốt 03 chương trình trọng tâm của tỉnh uỷ là ATGT, giảm nghèo và vệ sinh môi trường. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được triển khai rộng khắp trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao. Trong 6 tháng cuối năm MTTQ xã tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, tiếp tục vận động giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đời sống văn hoá, hoàn thiện các thiết chế để tiến đến xây dựng thành công đô thị và nông thôn mới.

 

Tin khác