Site banner

Liên đoàn lao động huyện kiểm tra công đoàn cơ sở xã Mỹ Thạnh

Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2014, Liên đoàn lao động huyện Giồng Trôm do ông Nguyễn Minh Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện làm Trưởng đoàn đến kiểm tra hoạt động công đoàn xã Mỹ Thạnh 6 tháng đầu năm 2014, cùng làm việc với đoàn kiểm tra có ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Thủ trưởng đơn vị được kiểm tra.

Sau khi xem báo cáo kết quả hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm tra thực tế hệ thống hồ sơ phục vụ trong quá trình hoạt động, ý kiến nhận xét của thành viên đoàn kiểm tra. Ông Nguyễn Minh Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện nhận xét đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động xã Mỹ Thạnh trong thời gian qua, được huyện đánh giá là một trong những xã mạnh của huyện, các chế độ chính sách đối với công đoàn viên được quan tâm thực hiện tốt, Ban nữ công tham gia đầy đủ các hoạt động do LĐLĐ huyện triển khai và có nhiều điểm nổi bật cần được triển khai nhân rộng…Tuy nhiên cũng còn một số mặt hạn chế như Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn, chế độ sinh hoạt của Ban nữ công cần được điều chỉnh và thực hiện đúng  quy định./.

Tin khác