Site banner

Kỳ họp lần thứ 10 khóa X Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2014, tại nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh diễn ra kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, kỳ họp lần thứ 10, khóa X. Đến tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Hoàng, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đơn vị Mỹ Thạnh-Phong Nẫm; ông Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; các ngành, đoàn thể; 02 đại biểu cử tri ấp Chợ, ấp Nghĩa Huấn và sự có mặt của 22/27 đại hiểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp đã nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; tờ trình phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách năm 2013; tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2014; tờ trình bổ sung danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2014, ý kiến kiến nghị đối với Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân và đại biểu HĐND. Tổ thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri qua tiếp xúc cử trị trước kỳ họp và ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu tại kỳ họp. Các ý kiến của cử tri, của đại biểu tại kỳ họp được lãnh đạo Ủy ban nhân dân lắng nghe và giải trình thấu đáo, tạo được sự thống nhất cao của đại biểu tham dự.

Kết quả kỳ họp đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2014; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu-chi ngân sách năm 2014; Nghị quyết bổ sung danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

Thanh Diễn

Tin khác