Site banner

Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy khảo sát việc thực hiện chỉ thị 40 Đảng Ủy xã Mỹ Thạnh

Vừa qua Đoàn khảo sát Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đến khảo sát Đảng ủy xã Mỹ Thạnh về việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên- Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trưởng phó các sở, phòng ban của Tỉnh cùng tham dự, đại biểu đại diện Ban tuyên giáo Huyện ủy, đại biểu Đảng ủy, các đồng chí ban ngành có liên quan đặc biệt là hiệu trưởng của ba trường THCS, trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng và trường Mầm Non Mỹ Thạnh đến tham dự. Các đại biểu đã được nghe thông qua báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của Đảng ủy xã. Mười năm qua Đảng ủy lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra nhất là chỉ tiêu giáo viên đạt chuẩn, nhìn chung đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của các Trường ngày càng nhận thức tốt hơn về vị trí, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đội ngũ giáo viên được từng bước được sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý, việc đánh giá cán bộ ngày càng đi vào chiều sâu, có thực chất hơn.

Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy khảo sát việc thực hiện chỉ thị 40 Đảng Ủy xã Mỹ Thạnh

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng đoàn khảo sát đã đánh giá cao việc lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện của Đảng ủy xã, tuy nhiên trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW gắn với việc thực hiện tốt chương trình hành động số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

Thúy Hằng

Tin khác