Site banner

Lý lịch cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thạnh

 
Họ tên: Ngô Tấn Quyền
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh
Trình độ chuyên môn: Cử Hành chính
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quê quán: ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
 
Họ tên: Bùi Văn Chiến
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quê quán: ấp7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Hồ Văn Chí
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Công chức Văn phòng-Thông kê
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng nông nghiệp&Phát triển nông thôn
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quê quán: xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016
Họ tên: Nguyễn Văn Ánh
Năm sinh: 1976
Chức vụ:  Công chức địa chính xây dựng
Trình độ chuyên môn: đại học Nông lâm
Quê quán:  xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Nguyễn Văn Việt
Năm sinh: 1963
Chức vụ:  Công chức văn phòng thống kê (phụ trách Nội vụ)
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản trị văn phòng
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quê quán:  ấp chợ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Nguyễn Ngọc Thanh
Năm sinh: 1985
Chức vụ:  Công chức Tư pháp hộ tịch (phụ trách Hộ tịch)
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quê quán:  ấp 7 xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016
Họ tên: Nguyễn Huỳnh Phước
Năm sinh: 1988
Chức vụ:  Công chức Tư pháp hộ tịch (phụ trách chung)
Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính
Quê quán:  xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Dư Lệ Thi
Năm sinh: 1983
Chức vụ:  Công chức Tài chính – Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Quê quán:  xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Vũ Huy Linh
Năm sinh: 1977
Chức vụ:  Công chức văn hóa xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học văn hóa
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quê quán:  ấp 6 xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Võ Thị Kim Xuyến
Năm sinh: 1985
Chức vụ:  Công chức Thương binh xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động TBXH
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quê quán:  ấp 5 xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Nguyễn Văn Thống
Năm sinh: 1986
Chức vụ:  Công chức Đô thị - Môi trường
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đô thị
Quê quán:  ấp chợ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Nguyễn Khắc Hoàng
Năm sinh: 1980
Chức vụ:  Công chức văn phòng thống kê (phụ trách kinh tế kế hoạch)
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quê quán:  ấp 7 xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Trần Huy Cường
Năm sinh: 1987
Chức vụ:  cán bộ xây dựng đô thị
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng
Quê quán:  ấp Nghĩa Huấn xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Họ tên: Dương Thị Bé Thi
Năm sinh: 1983
Chức vụ:  Văn thư lưu trữ-Thủ quỹ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quê quán:  ấp Nghĩa Huấn xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Trần Thanh Phương

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự cơ sở

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016

Họ tên: Nguyễn Trí Đởm

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Trưởng Công an xã

Trình độ chuyên môn: Trung học cảnh sát

Quê quán: xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Nguyễn Thị Hiếu Ân

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Cán bộ Đài truyền thanh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Quê quán: ấp Căn cứ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Nguyễn Trọng Tín

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Cán bộ Thú y-Khuyến nông

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông Lâm

Quê quán: ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Tin khác