Site banner

SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2014 tại phòng họp Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đời sống văn hóa&nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa&nông thôn mới; ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa&nông thôn mới; cùng các ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo và Trưởng ban vận động xây dựng đời sống văn hóa 6 ấp tham dự.

Sáu tháng đầu năm 2014 công tác xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được các ngành, đoàn thể và Ban vận động các ấp quan tâm triển khai thực hiện; kinh tế xã nhà tiếp tục phát triển, hệ thống giao thông nông thôn không ngừng được đầu tư nâng cấp mở rộng, mạng lưới cung cấp nước máy được phủ kín trên địa bàn xã, công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt, cảnh quang môi trường có nhiều chuyển biến tích cực qua thực hiện ngày vệ sinh môi trường hàng tháng, tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, hệ thống chính trị được cũng cố nâng chất, công tác dân vận chính quyền thực hiện có hiệu quả tốt tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh những mặt làm được cũng còn những mặt hạn chế nhất định như: công tác triển khai kế hoạch vận động nâng chất xây dựng đời sống văn hóa của mặt trận, các đoàn thể, ban vận động các ấp còn chung chung, thiếu quyết liệt; một số tiêu chí về hố xí tự hoại, hàng rào cây xanh tỷ lệ còn thấp; hoạt động một số tổ NDTQ còn yếu những chưa được cũng cố kịp thời; tình hình ANCT-TTATXH còn nhiều diễn biến phức tạp và tăng cao.Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đời sống Văn hóa và Nông thôn mới xã biểu dương những kết quả đạt được mà các ngành, đoàn thể, ban vận động các ấp triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên để công tác nâng chất xã văn hóa, ấp văn hóa phát triển bền vững và đi vào chiều sâu đòi hỏi mặt trận, các đoàn thể cần cụ thể hóa kế hoạch của Ban chỉ đạo thành kế hoạch của ngành mình, có đưa ra chỉ tiêu, số liệu và giải pháp thực hiện; triển khai thực hiện tốt ngày vệ sinh môi trường hàng tháng, tạo cảnh quang môi trường thông thoáng, sạch đẹp trên các tuyến đường; tập trung phát triển và mở rộng hệ thống giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế; triển khai kế hoạch tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, kịp thời nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao; mặt trận và công an xã cần xây dựng kế hoạch cũng cố nâng chất hoạt động các tổ chức nồng cốt, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT-TTATXH ở địa phương./.

Thanh diễn

 

Tin khác