Site banner

SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2015

 

Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015. Đến dự có đồng chí Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đồng chí Bùi Văn Chiến, Phó Chủ tịch HĐND xã; cùng các đại biểu là Trưởng, phó các đoàn thể xã, Trạm y tế, Trung tâm học tập Cộng đồng, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Hội người Cao tuổi, Công chức Lao động Thương binh&Xã hội, Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách nội vụ, Cán bộ Tổ chức Đảng ủy và Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 6 ấp tham dự.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực đã đưa 20/41 Cán bộ, Công chức, người hoạt động không chuyên trách đào tạo về chuyên môn, chính trị và quản lý nhà nước; 100% cán bộ đạt trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, trong đó có 33% đạt trình độ đại học, 25% đang học đại học; 100% Công chức đạt trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, trong đó 54% đạt trình độ đại học, 18% đang học đại học; 75% người hoạt động không chuyên trách xã đạt trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, trong đó 37,5% đạt trình độ đại học, 31,25% đang học đại học; số lượng lao động qua đào tạo nghề tại các trường Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và Trung tâm học tập cộng đồng là 571/480 đạt 118,95% so với kế hoạch, trong đó Trung tâm học tập cộng đồng đã liên kết đào tạo 280/260 lao động đạt 107,6% so với kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 14,09%, công nhân kỹ thuật không bằng chiếm 19%; lao động có việc làm thường xuyên đạt 77,95%; tỷ lệ thất nghiệp chiếm 1,03%, giảm 1,06%. Hội khuyến học đã vận động trên 143 triệu đồng giúp đỡ cho học sinh nghèo hiếu học  và tổ chức tuyên dương học sinh thi đỗ cao vào các trường đại học.

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách nội vụ cần phối hợp chặc chẽ với cán bộ tổ chức Đảng ủy, tham mưu cho Đảng ủy-Ủy ban có lộ trình đưa đào tạo trình độ chuyên môn, chính trị, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, tin học ngoại ngữ đối với Cán bộ, Công chức, người hoạt động không chuyên trách. Phấn đấu đến năm 2020 về chuyên môn có 65% trở lên cán bộ chuyên trách đạt trình độ đại học, 80% trở lên Công chức đạt trình độ đại học, 75% người hoạt động không chuyên trách xã đạt trình độ đại học, còn lại là trung học; về chính trị 100% cán bộ chuyên trách đạt trình độ trung cấp (có 02 cao cấp), 35% trở lên Công chức và người hoạt động không chuyên trách đạt trình độ trung cấp, còn lại là sơ cấp; về tin học 100% Cán bộ, Công chức, người hoạt động không chuyên trách phải có chứng chỉ A; về ngoại ngữ 50% cán bộ đạt trình độ chứng chỉ A trở lên, 75 % Công chức đạt trình độ chứng chỉ A trổ lên, 50% người hoạt động không chuyên trách xã đạt trình độ chứng chỉ A trở lên; về quản lý nhà nước 100% cán bộ chuyên trách và công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo thư chiêu sinh của Tỉnh, huyện. Bên cạnh đó cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chính sách đãi ngộ của tỉnh, kêu gọi nhân tài về công tác, lao động tại địa phương. Đồng thời cần có đánh giá hiệu quả sau đào tạo đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách để có sự chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời.

Tiếp tục cũng cố và nâng chất hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, Ban giám hiệu Trường THCS cần phân công giáo viên có tâm huyết, nhiệt tình phụ trách công tác học tập cộng đồng của xã, phối hợp với các ngành, đoàn thể khảo sát nhu cầu học nghề trong nông dân để mở lớp liên kết đào tào; Hội khuyến học tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, vận động các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí cho học sinh nghèo hiếu học. Phấn đấu đến năm 2015 có 50% lao động qua đào tạo, trong đó có 25% lao động đào tạo nghề; đến năm 2020 có 70% lao động qua đào tạo, trong đó có 40% lao động đào tạo nghề./.

Thanh Diễn

Tin khác