Site banner

ĐẢNG ỦY TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2017

Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2014, tại phòng họp Ủy ban nhân dân xã Đảng Ủy xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Đảng ủy viên và chi ủy 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

đồng chí Phạm Thanh Diễn (đứng) phát biểu kết luận chỉ đạo

Tại buổi hội nghị các đại biểu đã nghe hướng dẫn xây dựng văn kiện và tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự đại hội nhiệm kỳ tới, ý kiến thảo luận thống nhất chọn chi bộ ấp 5 và chi bộ cơ quan tổ chức đại hội điểm để các chi bộ còn lại rút kinh nghiệm. Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh:từng đồng chí cấp ủy viên cũng như Bí thư Chi bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, tập trung xây dựng văn kiện đại hội phải cụ thể, có so sánh số liệu, phân tích làm rõ nguyên nhân ưu, khuyết điểm để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. 

đồng chí Phạm Thanh Diễn (đứng) chỉ đạo hội nghị

Bản tự kiểm điểm của chi ủy chi bộ cần xây dựng cô đọng, xác thực tế, cần tập trung phân tích làm rõ kết quả việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW 4 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác chuẩn bị nhân sự phải đúng quy trình, hướng dẫn của trên đảm bảo nhân sự đưa ra bầu phải là người có uy tín, có đức, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; mỗi chi bộ phải chọn công trình chào mừng đại hội; công tác tổ chức đại hội phải trang trọng từ khâu tổ chức đến khẩu trang trí và tuyên truyền trước, trong và sau đại hội./.

Thúy Hằng

 

Tin khác