Site banner

Lý lích cán bộ Mặt trận - Đoàn thể xã Mỹ Thạnh

 

Họ tên: Ngô Mộng Quyên

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán:  ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Trần Thị Thanh Trúc

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Phó Chủ tịch MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Quê quán:  ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Huỳnh Thị Thuý Hằng

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Nguyễn Thị Bảo Ngân

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị văn phòng

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Hồ Văn Chí

Năm sinh: 1968

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Nông nghiệp

Trình độ chính trị: 

Quê quán: ấp Cái Chốt, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Lê Trần Thanh Quang

Năm sinh: 1989

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân - Cựu chiến binh xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Quê quán: ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Dương Thị Ngọc Thắm

Năm sinh: 1993

Chức vụ: Bí thư xã đoàn

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp Cái Chốt, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Nguyễn Hải Đăng

Năm sinh: 1996

Chức vụ: Phó Bí thư xã đoàn

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: 

Quê quán: ấp Cái Chốt, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Nguyễn Thanh Huy

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chính trị - Hành chính

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Huỳnh Hoàng Nghĩa

Năm sinh: 1957

Chức vụ: Chủ tịch Hội Người cao tuổi

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị:

Quê quán: ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Phạm Trung Diễn

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Quê quán: ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Tin khác