Site banner

Lý lích cán bộ Mặt trận - Đoàn thể xã Mỹ Thạnh

 

Họ tên: Ngô Mộng Quyên

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán:  ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Trần Thị Thanh Trúc

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Phó Chủ tịch MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Quê quán:  ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Truyền

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Phó Chủ tịch MTTQ xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp chính trị hành chánh

Trình độ chính trị:

Quê quán:  ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Võ Kim Hoàng

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Đặng Thị Yến Xuân

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phụ vận

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Nguyễn Minh Luân

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: 

Quê quán: ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Nguyễn Thị Bảo Ngân

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Quê quán: ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Bí thư xã đoàn

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Huỳnh Ngọc Trọng

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Phó Bí thư xã đoàn

Trình độ chuyên môn: Trung cấp thanh vận

Trình độ chính trị: 

Quê quán: ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ tên: Nguyễn Thanh Huy

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chính trị - Hành chính

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Phạm Tuấn Kiệt

Năm sinh: 1949

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị: 

Quê quán: ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Huỳnh Hoàng Nghĩa

Năm sinh: 1957

Chức vụ: Chủ tịch Hội Người cao tuổi

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị:

Quê quán: ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Họ tên: Nguyễn Thị Anh Thư

Năm sinh: 1963

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

Trình độ chuyên môn:

Trình độ chính trị: 

Quê quán: ấp Căn cứ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Tin khác