Site banner

Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người vào tu

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tôn giáo
Số lượng: 
01 bộ
Thời gian giải quyết: 
Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu trong thời hạn 03 ngày làm việc
Lệ phí: 
không
Thành phần hồ sơ: 

1. Văn bản đăng ký người vào tu (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú;

3. Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).

Đính kèm tập tin: