Site banner

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Tôn giáo
Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Thời gian giải quyết

Lệ phí

1. Bản thông báo (theo mẫu).

01 bộ

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản thông báo hợp lệ

Không

Đính kèm tập tin: