Site banner

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Số văn bản: 
16
Ký hiệu văn bản: 
2013/NQ-HĐND
Ngày ký văn bản: 
24/12/2013
Trích yếu: 
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: