Site banner

Triển khai NQ TW9 cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Khóa XI của Đảng. Đến dự có ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cũng là báo cáo viên của hội nghị cùng 48 chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn xã cùng tham dự.

Qua buổi hội nghị các đại biểu đã nghe 9 kết quả đạt được, 11 hạn chế và 4 nguyên nhân hạn chế yếu kém qua tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 Khóa VIII. Đồng thời nắm được 6 nội dung cơ bản trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhân dân xã nhà trong triển khai thực hiện Nghị quyết TW9 Khóa XI của Đảng trong thời gian tới./.

TD

Tin khác