Site banner

Giám Đốc Sở Công Thương khảo sát cơ sở sản xuất bún, hủ tiếu trên địa bàn xã Mỹ Thạnh

Ngày 5 tháng 11 năm 2014, ông Dương Minh Nhựt Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đến khảo sát các cơ sở sản xuất bún, hủ tiếu trên địa bàn xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.

Năm 2013-2014 Sở Công thương tỉnh Bến Tre chọn xã Mỹ Thạnh thực hiện dự án sản xuất sạch hơn đối với làng nghề bánh tráng mỹ lồng và các cơ sở sản xuất từ tinh bột. Giai đoạn 1 của dự án chủ yếu tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cơ sở sản xuất trong bảo vệ môi trường làng nghề, hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý đảm bảo môi trường. Năm 2015 tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án là hỗ trợ các cơ sở trong đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đầu tư cải tiến các trang thiết bị sản xuất./.

TD

Tin khác