Site banner

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Phòng chống TNXH
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân huyện.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú.

- Trường hợp nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu đủ hồ sơ hợp lệ thì ra biên nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Công chức tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển cho bộ phận chuyên môn.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ gửi Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

Bước 3. Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Bước 4. Ủy ban nhân dân xã nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện.

Bước 5. Đến hẹn, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (theo mẫu).

2. Một trong các loại giấy xác nhận sau:

- Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định tại Khoản 4 điều 24 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy xác nhận của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh ngươi đó là nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ gửi Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

Lệ phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

- Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 09/2013/NĐ-CP.

Đính kèm tập tin: