Site banner

Hội đồng nhân dân xã khóa X nhiệm kỳ 2011-2016 kỳ họp lần thứ 12

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016) tổ chức kỳ họp lần thứ 12. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Ban tuyên giáo, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị Mỹ Thạnh-Phong Nẫm; ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy cùng các ngành, đoàn thể, đại biểu cư tri và sự có mặt của 26/27 đại biểu HĐND xã tham dự.

Kỳ họp nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015; thông qua các tờ trình về dự toán thu- chi ngân sách năm 2015 và tờ trình về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; báo cáo giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; tờ trình của Thường trực HĐND xã về lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Kết quả kỳ họp đã ban hành 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; Nghị quyết về dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu; Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2015./.

TD

Tin khác