Site banner

Báo cáo giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND xã Mỹ Thạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 861 /BC-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   19  tháng 12  năm 2014

BÁO CÁO

Về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần 12

Hội đồng nhân dân xã khóa X nhiệm kỳ 2011-2016

Căn cứ vào Báo cáo số 29/BC-HĐND, ngày 10 tháng  12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân xã khóa X nhiệm kỳ 2011-2016. Qua phản ảnh về tâm tư nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri, Ủy ban nhân dân xã tổng hợp và giải trình gồm các vấn đề sau:

I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Cử tri phản ảnh trong thời gian qua việc điều tra về tình hình cây trồng, vật nuôi không đến thực tế từng hộ gia đình

Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân chỉ điều tra chọn mẫu một số hộ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi ở các ấp để có cơ sở xây dựng kế hoạch từng năm, không điều tra toàn bộ từng hộ nông nghiệp; kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp định hướng tổng thể trên toàn xã sau đó triển khai xuống các ấp; ấp sẽ triển khai đến từng hộ gia đình trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch của xã để hộ nông dân đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi đúng hướng theo Đề án tổng thể chung của xã.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Cử tri ấp 7 kiến nghị nên có kế hoạch khảo sát xây dựng nhà ở cho hộ người già trên 80 tuổi đang gặp khó khăn về nhà ở

Đối với hộ bà Nguyễn Thị Khả ấp 7 bản thân trên 80 tuổi hiện có nuôi dưỡng người con bị bệnh tâm thần, đang khó khăn về kinh tế và nhà ở theo phản ảnh của cử tri, tuy nhiên đến nay ấp không có đề nghị về xã đối với hộ bà Khả thuộc diện khó khăn về nhà ở, qua điều tra, khảo sát thực tế hộ bà Khả về kinh tế có trên 6 công đất và còn một người con không có gia đình sống chung để quản lý, canh tác đất và nuôi người em bị tâm thần; với phản ảnh của cử tri ấp 7 Ủy ban nhân dân sẽ cử cán bộ tiến hành khảo sát thực tế nếu đủ điều kiện sẽ đưa vào Đề án hỗ trợ nhà tình thương.

2. Cử tri ấp 7 phản ảnh về hệ thống dây loa truyền thanh bị hư hõng đã lâu nhưng chậm khắc phục sửa chữa

Do điều kiện khách quan thời gian qua cán bộ Đài Truyền thanh xã đã được thay đổi nhiều người, hiện cán bộ mới chưa có nghiệp vụ chuyên môn về sửa chữa Đài, hệ thống loa truyền thanh; qua phản ảnh của cử tri, Ủy ban nhân dân xã hiện đang liên hệ thuê thợ có tay nghề, kinh nghiệm để sửa chữa, nâng cấp lại hệ thống dây loa truyền thanh ở các ấp và sẽ hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật và bản tin địa phương.

III. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

1. Cử tri ấp 7 phản ảnh tình trạng Karaoke gia đình hoạt động quá giờ qui định làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bà con trong ấp

Trong thời gian qua Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Công an xã thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hành chính nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, qua công tác kiểm tra hành chính nhận thấy các hộ dân đều chấp hành tốt các hoạt động Karaoke gia đình không vượt quá thời gian quy định; tuy nhiên qua phản ảnh của cử tri Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và sẽ chỉ đạo Công an xã tăng cường hơn nữa công tác tuần, kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm.

2. Cử tri ấp 5, 7 phản ảnh về tình trạng chạy xe tốc độ cao, nẹt bô trên tuyến lộ liên xã Mỹ Thạnh – Thuận Điền gây hoang mang cho bà con nhân dân khi tham gia giao thông

Với phản ánh của cử tri rất bức xúc, hiện nay một số thanh thiếu niên do ảnh hưởng game online (đua xe, bạo lực…) dẩn đến tình trạng đua xe, chạy xe tốc độ cao, lạng lách trên các tuyến lộ giao thông nhất là tuyến lộ liên xã Mỹ Thạnh – Thuận Điền gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Ủy ban nhân dân xã sẽ chỉ đạo Công an xã cần phối hợp tăng cường công tác tuần tra giao thông nhất là ở các tuyến lộ liên xã, liên ấp, Đài truyền thanh xã thường xuyên phát thanh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ đồng thời yêu cầu các ngành Đoàn thể phối hợp với gia đình giáo dục con em mình chấp hành nghiêm Luật giao thông khi tham gia giao thông nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao xảy ra trên địa bàn và kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực giao thông.

Trên dây là nội dung giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân xã báo cáo trước Hội đồng nhân dân xã, các đại biểu Hội đồng nhân dân nắm để trả lời cho cử tri trong những lần tiếp xúc. Ủy ban nhân dân xã rất hoan nghênh các ý kiến, kiến nghị và những phản ảnh thực tế của cử tri đã nêu lên được những bức xúc của địa phương giúp Ủy ban nhân dân xã nắm bắt kịp thời những thông tin, từ đó uốn nắn, sửa chữa những sai sót để trong chỉ đạo điều hành thời gian tới có những giải pháp tốt hơn, hiệu quả hơn trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và tạo được lòng tin tưởng của nhân dân./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- HĐND xã;

- Lưu: VT, Viet.35b.

 

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Viết góp ý

Image CAPTCHA