Site banner

Danh sách hộ nghèo năm 2015

SỐ TT

 

Họ Và Tên

Năm sinh

Địa chỉ

Quan hệ

Ghi chú (tổ)

Hộ

Khẩu

Nam

Nữ

1

1

Nguyễn Thị Ren

 

01/01/1941

Ấp 5

Chủ hộ

1

2

2

Nguyễn Văn Sáng

01/12/1959

 

Ấp 5

Chủ hộ

2

 

3

Nguyễn Thị Hồng Cúc

 

02/01/1962

Ấp 5

Vợ

 

 

4

Nguyễn Công Thuận

22/08/2006

 

Ấp 5

Cháu

 

3

5

Nguyễn Thị Nhành

 

1941

Ấp 5

Chủ hộ

3

 

6

Trần Thị Cúc

 

1979

Ấp 5

Con

 

4

7

Nguyễn Thanh Liêm

01/01/1943

 

Ấp 5

Chủ hộ

5

 

8

Nguyễn Thanh Sơn

14/05/1980

 

Ấp 5

Con

 

 

9

Nguyễn Thanh Hà

14/05/1980

 

Ấp 5

Con

 

 

10

Trần Thị Mỹ Liên

 

1988

Ấp 5

Dâu

 

 

11

Trần Thị Mỹ Hiệp

 

1988

Ấp 5

Dâu

 

 

12

Nguyễn Thành Thái

19/09/2010

 

Ấp 5

Cháu

 

 

13

Nguyễn Thanh Tú

18/04/2011

 

Ấp 5

Cháu

 

5

14

Huỳnh Văn Cười

1975

 

Ấp 5

Chủ hộ

6

6

15

Lê Thị Hưởn

 

18/03/1943

Ấp 5

Chủ hộ

9

7

16

Nguyễn Thị A

 

15/06/1932

Ấp 5

Chủ hộ

10

8

17

Nguyễn Thị Sánh

 

15/09/1945

Ấp 5

Chủ hộ

10

 

18

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

25/05/1974

Ấp 5

Con

 

 

19

Đoàn Hửu Danh

19/12/2001

 

Ấp 5

Cháu

 

9

20

Lê Văn Láng

20/10/1959

 

Ấp 5

Chủ hộ

11

 

21

Lê Thị Đèo

 

05/3/1961

Ấp 5

Em

 

10

22

Nguyễn Văn Quốc Nghĩa

09/12/1976

 

Ấp 5

Chủ hộ

11

 

23

Nguyễn Thị Thúy

 

12/06/1976

Ấp 5

Vợ

 

 

24

Nguyễn Văn Nhân

19/7/1995

 

Ấp 5

Con

 

 

25

Nguyễn Quốc Kiên

19/09/1997

 

Ấp 5

Con

 

11

26

Trần Thanh Phong

01/08/1976

 

Ấp 5

Chủ hộ

13

 

27

Trần Lê Khánh  Ngọc

 

24/07/2003

Ấp 5

Con

 

 

28

Trần Lê Khánh Duy

03/09/2005

 

Ấp 5

Con

 

12

29

Lê Thị Bé Sáu

 

12/06/1957

Ấp 5

Chủ hộ

13

 

30

Nguyễn Văn Tâm

06/06/1959

 

Ấp 5

Chồng

 

 

31

Nguyễn Huỳnh Như

 

12/10/2007

Ấp 5

Cháu

 

 

32

Nguyễn Hoài Bảo Ngọc

 

02/09/2013

Ấp 5

Cháu

 

13

33

Trần Thị Nghiêu

 

17/02/1953

Ấp 6

Chủ hộ

5

14

34

Lê Văn Kiếm

15/01/1941

 

Ấp 7

Chủ hộ

1

 

35

Nguyễn Thị Trong

 

13/01/1943

Ấp 7

Vợ

 

 

36

Lê Văn Bé Tư

1970

 

Ấp 7

Con

 

 

37

Lê Văn Bé năm

1972

 

Ấp 7

Con

 

15

38

Lê Tấn Đời

1981

 

Ấp 7

Chủ hộ

1

 

39

Nguyễn Thị Hồng Thanh

 

12/12/1989

Ấp 7

Vợ

 

 

40

Lê Thị Tuyết Nhi

 

09/07/2007

Ấp 7

Con

 

 

41

Lê Minh Khang

31/12/2010

 

Ấp 7

Con

 

16

42

Nguyễn Minh Tuấn

15/11/1978

 

Ấp 7

Chủ hộ

1

 

43

Nguyễn Thị Thuỷ Ngân

 

17/11/1982

Ấp 7

Vợ

 

 

44

Nguyễn Tuấn Hưng

01/12/2005

 

Ấp 7

Con

 

 

45

Nguyễn Phương Hân

 

19/04/2009

Ấp 7

Con

 

17

46

Lê Thị Bé Sáu

 

1975

Ấp 7

Chủ hộ

1

 

47

Hồ Hoàng Hảo

1978

 

Ấp 7

Vợ

 

 

48

Hồ Lê Hoàng Tâm

14/5/2011

 

Ấp 7

Con

 

18

49

Đỗ Văn Lâm

10/07/1939

 

Ấp 7

Chủ hộ

2

 

50

Đỗ Văn Năm

10/11/1975

 

Ấp 7

Con

 

 

51

Nguyễn Thị Nên

 

18/10/1977

Ấp 7

Dâu

 

 

52

Đỗ Thanh Nhớ

06/06/1997

 

Ấp 7

Cháu

 

19

53

Lê Thị Chắc

 

1941

Ấp 7

Chủ hộ

2

20

54

Võ Thị Thu Thủy

 

12/07/1972

Ấp 7

Chủ hộ

2

 

55

Phạm Công Minh

06/08/1973

 

Ấp 7

Chồng

 

 

56

Trần Thị Tuyết Ngân

 

27/08/1996

Ấp 7

Con

 

 

57

Phạm Minh Nhân

14/11/2000

 

Ấp 7

Con

 

 

58

Phạm Minh Nghĩa

26/11/2002

 

Ấp 7

Con

 

 

59

Phạm Minh Thư

 

16/02/2004

Ấp 7

Con

 

 

60

Phạm Minh Thơ

 

11/03/2005

Ấp 7

Con

 

21

61

Trần Thị Lẹ

 

10/1/1942

Ấp 7

Chủ hộ

2

22

62

Huỳnh Văn Hăng

02/03/1952

 

Ấp 7

Chủ hộ

3

23

63

Nguyễn Thị Hưng

 

09/02/1942

Ấp 7

Chủ hộ

4

24

64

Nguyễn Thị Giới

 

12/5/1958

Ấp 7

Chủ hộ

4

 

65

Bùi Nhựt Linh

18/4/1992

 

Ấp 7

Con

 

 

66

Nguyễn Hồng Ngọc

 

13/4/1999

Ấp 7

Dâu

 

 

67

Bùi Thị Yến Nhi

 

26/6/2013

Ấp 7

Cháu

 

25

68

Hồ Văn Dô

1960

 

Ấp 7

Chủ hộ

6

26

69

Trần Văn Phúc

12/07/1972

 

Ấp 7

Chủ hộ

4

27

70

Phan Thị Kim Ngân

 

29/04/1980

Ấp 7

Chủ hộ

4

 

71

Nguyễn Văn Minh Tuấn

1984

 

Ấp 7

Chồng

 

 

72

Nguyễn Tuấn Bo

02/11/2011

 

Ấp 7

Con

 

 

73

Nguyễn Tuấn Beo

29/07/2012

 

Ấp 7

Con

 

28

74

Nguyễn Thị Khả

 

10/08/1931

Ấp 7

Chủ hộ

5

 

75

Nguyễn Thị Liên

 

17/04/1960

Ấp 7

Con

 

 

76

Ngô Thị Thơ

 

14/07/1967

Ấp 7

Con

 

29

77

Nguyễn Văn Hòa

1975

 

Ấp 7

Chủ hộ

6

 

78

Huỳnh Thị Ngọc Tuyết

 

1982

Ấp 7

Vợ

 

 

79

Nguyễn Văn Thanh

05/08/2005

 

Ấp 7

Con

 

 

80

Nguyễn Văn Tân

10/01/2009

 

Ấp 7

Con

 

 

81

Nguyễn Thị Nhung

 

15/06/2011

Ấp 7

Con

 

30

82

Phạm Thị Anh Đào

 

04/04/1965

Ấp 7

Chủ hộ

7

 

83

Châu Lý Trung

1990

 

Ấp 7

Con

 

31

84

Nguyễn Văn Rõ

03/10/1968

 

Ấp 7

Chủ hộ

8

 

85

Huỳnh Thị Phượng

 

13/10/1970

Ấp 7

Vợ

 

 

86

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

25/02/1993

Ấp 7

Con

 

 

87

Nguyễn Văn Vinh

26/09/1996

 

Ấp 7

Con

 

32

88

Nguyễn Văn Đẹt

20/07/1942

 

Ấp 7

Chủ hộ

8

 

89

Lê Thị Nhỏ

 

1947

Ấp 7

Vợ

 

33

90

Phan Tấn Bời

22/08/1941

 

Ấp 7

Chủ hộ

9

 

91

Trần Thị Nghiệp

 

07/04/1944

Ấp 7

Vợ

 

 

92

Phan Tấn Thanh

24/06//1967

 

Ấp 7

Con

 

34

93

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

13/9/1956

Ấp 7

Chủ hộ

9

35

94

Đỗ Ngọc Dũng

14/02/1976

 

Ấp 7

Chủ hộ

9

 

95

Lê Thị Muội

 

10/10/1988

Ấp 7

Vợ

 

 

96

Đỗ Quốc Toàn

24/09/2007

 

Ấp 7

Con

 

 

97

Đỗ Thị Bảo Hân

 

16/07/2012

Ấp 7

Con

 

36

98

Nguyễn Thị Bạch Yến

 

1951

Ấp Chợ

Chủ hộ

1

37

99

Thạch Ánh Cường

05/8/1979

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

1

 

100

Lữ Thị Huệ

 

1975

Ấp Chợ

Vợ

 

 

101

Thạch Thị Ngọc Anh

 

11/09/2008

Ấp Chợ

Con

 

 

102

Thạch Thị Cẩm Nhung

 

16/4/2014

Ấp Chợ

Con

 

38

103

Lê Minh Tài

1983

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

2

 

104

Phạm Thị Bích

 

1982

Ấp Chợ

Vợ

 

 

105

Lê Bích Minh Hoàng

02/04/2005

 

Ấp Chợ

Con

 

 

106

Lê Hoàng Minh Quân

15/10/2014

 

Ấp Chợ

Con

 

39

107

Nguyễn Văn Mãi

1933

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

3

 

108

Bùi Thị Nhiên

 

1932

Ấp Chợ

Vợ

 

 

109

Nguyễn Thị Xuân Hương

 

1976

Ấp Chợ

Con

 

 

110

Nguyễn Thị Xuân Trúc

 

1998

Ấp Chợ

Cháu

 

40

111

Nguyễn Thị Cẩm Loan

 

20/8/1960

Ấp Chợ

Chủ hộ

3

 

112

Ngô Quốc Vinh

04/03/2004

 

Ấp Chợ

Cháu

 

41

113

Nguyễn Văn Cường

15/7/1950

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

3

 

114

Nguyễn Thị Hằng

 

16/6/2005

Ấp Chợ

Con

 

42

115

Trần Thị Đậu

 

1947

Ấp Chợ

Chủ hộ

4

43

116

Huỳnh Thị Út

 

20/10/1950

Ấp Chợ

Chủ hộ

4

44

117

Nguyễn Thị Ba

 

15/05/1936

Ấp Chợ

Chủ hộ

5

 

118

Mum Ngọc Vân

1972

 

Ấp Chợ

Con

 

45

119

Nguyễn Văn Bé

1930

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

5

 

120

Nguyễn Thị Xuyến

 

1939

Ấp Chợ

Vợ

 

 

121

Nguyễn Thị Tám

 

26/4/1938

Ấp Chợ

Em

 

46

122

Nguyễn Thị Đẹp

 

24/07/1953

Ấp Chợ

Chủ hộ

7

 

123

Châu Thị Kim Phượng

 

27/09/1975

Ấp Chợ

Con

 

47

124

Nguyễn Thị Kim Châu

 

17/6/1961

Ấp Chợ

Chủ hộ

7

 

125

Thạch Dung Nghi

 

25/9/1990

Ấp Chợ

Con

 

 

126

Trần Khánh Vy

 

14/05/2009

Ấp Chợ

Cháu

 

 

127

Trần Ngọc Khánh Như

 

16/06/2012

Ấp Chợ

Cháu

 

48

128

Nguyễn Thị Lý

 

1950

Ấp Chợ

Chủ hộ

10

 

129

Hứa Quý Châu

 

1978

Ấp Chợ

Con

 

 

130

Hứa Đức Huy

28/6/2007

 

Ấp Chợ

Cháu

 

49

131

Trần Thị Xê

 

1932

Ấp Chợ

Chủ hộ

13

 

132

Thái Văn Cường

16/10/1961

 

Ấp Chợ

Con

 

 

133

Võ Thị Diệu

 

10/02/1970

Ấp Chợ

Dâu

 

 

134

Thái Văn Khanh

03/11/1988

 

Ấp Chợ

Cháu

 

 

135

Thái Văn Khánh

23/04/1992

 

Ấp Chợ

Cháu

 

 

136

Trần Thị Kim Thà

 

02/7/1988

Ấp Chợ

Cháu

 

 

137

Thái Thị Ngọc Trinh

 

14/3/2013

Ấp Chợ

Cháu

 

 

138

Thái Văn Hùng

30/12/1959

 

Ấp Chợ

con

13

50

139

Nguyễn Thị Ba

 

1927

Ấp Chợ

Chủ hộ

13

 

140

Nguyễn Hoàng Anh

03/6/1963

 

Ấp Chợ

Con

 

 

141

Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

1965

Ấp Chợ

Con

 

51

142

Trần Thị Mai

 

1927

Ấp Chợ

Chủ hộ

14

 

143

Trần Thị Huệ

 

1952

Ấp Chợ

Con

 

52

144

Tôn Bình

24/11/1950

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

15

53

145

Trần Thị Mười Một

 

15/07/1947

Ấp Chợ

Chủ hộ

16

54

146

Võ Văn Be

1938

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

17

 

147

Võ Thành Phong

1958

 

Ấp Chợ

Con

 

 

148

Võ Thành Tâm

1978

 

Ấp Chợ

Con

 

 

149

Võ Thị Kim Hoa

 

1999

Ấp Chợ

Cháu

 

 

150

Võ Thanh Hiếu

 

2001

Ấp Chợ

Cháu

 

55

151

Nguyễn Thị Sanh

 

14/7/1952

Ấp Chợ

Chủ hộ

18

56

152

Nguyễn Thị Sanh

 

1929

Ấp Chợ

Chủ hộ

19

 

153

Hà Hữu Quyền

1968

 

Ấp Chợ

Con

 

57

154

Tô Thị Chánh

 

1943

Ấp Chợ

Chủ hộ

20

 

155

Lê Thị Thúy

 

1973

Ấp Chợ

Con

 

58

156

Nguyễn Thị Xê

 

02/2/1929

Ấp Chợ

Chủ hộ

21

 

157

Lê Hồng Hiệp

05/5/1968

 

Ấp Chợ

Con

 

59

158

Nguyễn Thị Hà

 

1952

Ấp Chợ

Chủ hộ

21

 

159

Đổ Văn Sang

30/5/1957

 

Ấp Chợ

Em

 

 

160

Đỗ Phúc Duy

20/7/1985

 

Ấp Chợ

Cháu

 

60

161

Đoàn Thị Ngoa

 

1938

Ấp Chợ

Chủ hộ

22

61

162

Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

24/7/1978

Ấp Chợ

Chủ hộ

22

 

163

Nguyễn Văn Tâm

1975

 

Ấp Chợ

Chồng

 

 

164

Nguyễn Trung Hiếu

1999

 

Ấp Chợ

Con

 

 

165

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

2003

Ấp Chợ

Con

 

 

166

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

 

28/2/2008

Ấp Chợ

Con

 

 

167

Nguyễn Văn Bé Anh

08/8/1954

 

Ấp Chợ

Bác

22

62

168

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

05/4/1958

Ấp Chợ

Chủ hộ

 

 

169

Nguyễn Thị Nu

 

28/9/1983

Ấp Chợ

Dâu

22

 

170

Nguyễn Thanh Tâm

19/10/1983

 

Ấp Chợ

Con

 

 

171

Nguyễn Thị Thanh Thuỳ

 

19/11/2003

Ấp Chợ

Cháu

 

 

172

Nguyễn Thị Cẩm Tú

 

24/2/2005

Ấp Chợ

Cháu

 

 

173

Nguyễn Thanh Lâm

1976

 

Ấp Chợ

Con

 

 

174

Phan Thị Thanh Thắm

 

1982

Ấp Chợ

Dâu

 

 

175

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

 

08/04/2007

Ấp Chợ

Cháu

 

 

176

Nguyễn Thành Lộc

2005

 

Ấp Chợ

Cháu

 

 

177

Nguyễn Thanh Phước

2010

 

Ấp Chợ

Cháu

 

63

178

Nguyễn Thị Ba

 

1936

Ấp Chợ

Chủ hộ

24

64

179

Duyên Ngọc Dung

 

1939

Ấp Chợ

Chủ hộ

24

65

180

Phan Tấn Phước

10/12/1965

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

 

 

181

Nguyễn Thị Thu Lan

 

27/12/1976

Ấp Chợ

Vợ

 

 

182

Phan Hạnh Huyên

 

08/6/1998

Ấp Chợ

Con

 

 

183

Phan Thảo Huyên

 

05/10/2000

Ấp Chợ

Con

 

66

184

Nguyễn Văn Thuận

23/4/1972

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

25

 

185

Trần Thị Thanh Thuỷ

 

1958

Ấp Chợ

Vợ

 

 

186

Nguyễn Thị Kim Tiên

 

1999

Ấp Chợ

Con

 

67

187

Nguyễn Thị Bé

 

1942

Ấp Chợ

Chủ hộ

26

 

188

Trần Cao Tuyên

1980

 

Ấp Chợ

Con

 

68

189

Trần Thị Nga

 

1937

Ấp Chợ

Chủ hộ

26

69

190

Trần Khắc Vũ

1955

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

26

 

191

Lâm Thị Cảnh

 

1952

Ấp Chợ

Vợ

 

70

192

Lâm Thị Đông

 

1928

Ấp Chợ

Chủ hộ

26

71

193

Trần Văn Út

1970

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

26

 

194

Trần Văn Mười

1973

 

Ấp Chợ

Em

 

72

195

Hồ Thị Thúy Nga

 

15/2/1979

Ấp Chợ

Chủ hộ

26

73

198

Nguyễn Thị Bon

 

1945

Ấp Chợ

Chủ hộ

27

74

199

Nguyễn Văn Thâu

1950

 

Ấp Chợ

Chủ hộ

27

75

200

Nguyễn Thị Ngỡi

 

11/9/1955

Ấp Chợ

Chủ hộ

27

 

201

Nguyễn Văn Bang

1965

 

Ấp Chợ

Chồng

 

76

202

Lê Thị Chua

 

1953

Ấp Chợ

Chủ hộ

27

 

203

Trần Văn Sơn

1947

 

Ấp Chợ

Chồng

 

 

204

Phạm Hoàng Nghĩa

30/12/2005

 

Ấp Chợ

Cháu

 

77

205

Nguyễn Văn Thông

1973

 

 Căn cứ

Chủ hộ

1

 

206

Nguyễn Thị Hồng Huệ

 

05/09/1969

 Căn cứ

Vợ

 

 

207

Nguyễn Quốc Thắng

12/11/1999

 

 Căn cứ

Con

 

 

208

Nguyễn Quốc Thái

10/12/2003

 

 Căn cứ

Con

 

 

209

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

31/10/2006

 Căn cứ

Con

 

78

210

Phạm Văn Thanh

02/12/1958

 

 Căn cứ

Chủ hộ

2

 

211

Mai Thị Bạch Yến

 

20/8/1957

 Căn cứ

Vợ

 

 

212

Phạm Văn Thịnh

03/05/1996

 

 Căn cứ

Con

 

79

213

Phạm Thị Lộc

 

1930

 Căn cứ

Chủ hộ

2

 

214

Nguyễn Thị Hằng

 

1960

 Căn cứ

Con

 

80

215

Huỳnh Thị Ngọc Châu

 

04/4/1958

 Căn cứ

Chủ hộ

4

81

216

Huỳnh Văn Yên

1943

 

 Căn cứ

Chủ hộ

4

 

217

Cao Thị Trắc

 

1947

 Căn cứ

Vợ

 

82

218

Võ Thị Điệp

 

1950

 Căn cứ

Chủ hộ

4

 

219

Lê Thị Ngọc Thảo

 

06/04/1994

 Căn cứ

Vợ

 

83

220

Lê Thị Giáp

 

1935

 Căn cứ

Chủ hộ

4

 

221

Nguyễn Văn Giàu

1972

 

 Căn cứ

Con

 

 

222

Nguyễn Thị Son

 

2003

 Căn cứ

Cháu

 

84

223

Huỳnh Thị Ngọc Phượng

 

13/06/1963

 Căn cứ

Chủ hộ

4

 

224

Lâm Minh Tấn

17/08/1994

 

 Căn cứ

Con

 

 

225

Lâm Minh Tiền

 

31/05/1998

 Căn cứ

Con

 

 

226

Lâm Minh Tài

02/02/2001

 

 Căn cứ

Con

 

85

227

Huỳnh Thị Màu

 

12/08/1933

 Căn cứ

Chủ hộ

5

 

228

Trần Xuân Hải

20/02/1961

 

 Căn cứ

Con

 

86

229

Nguyễn Thị Hậu

 

25/05/1942

 Căn cứ

Chủ hộ

5

 

230

Nguyễn Thị Phương

 

10/04/1968

 Căn cứ

Con

 

87

231

Trần Thị Hà

 

07/05/1951

 Căn cứ

Chủ hộ

5

88

232

Nguyễn Văn Mỹ

25/08/1974

 

 Căn cứ

Chủ hộ

6

 

233

Trương Thị Lài

 

27/07/1973

 Căn cứ

Vợ

 

 

234

Nguyễn Tấn Phát

01/10/2002

 

 Căn cứ

Con

 

89

235

Hồ Thị Mai

 

02/02/1948

 Căn cứ

Chủ hộ

6

90

236

Nguyễn Thị Phấn

 

12/02/1947

 Căn cứ

Chủ hộ

6

 

237

Huỳnh Thị Trúc Phương

 

05/05/1968

 Căn cứ

Con

 

91

238

Nguyễn Thị Lang

 

1928

 Căn cứ

Chủ hộ

8

92

239

Trần Thị Thu Vân

 

20/03/1943

 Căn cứ

Chủ hộ

8

93

240

Bùi Thanh Khiết

10/04/1958

 

 Căn cứ

Chủ hộ

10

 

241

Nguyễn Thị Minh Đức

 

20/02/1962

 Căn cứ

Vợ

 

 

242

Bùi Ngọc Mỹ

 

29/06/1991

 Căn cứ

Con

 

 

243

Bùi Minh Thanh

19/04/2005

 

 Căn cứ

Con

 

 

244

Bùi Thanh Hiền

13/10/2001

 

 Căn cứ

Cháu

 

 

245

Bùi Ngọc Thảo Mai

 

28/08/2004

 Căn cứ

Cháu

 

94

246

Đào Thị Thanh Thuý

 

14/03/1967

 Căn cứ

Chủ hộ

10

 

247

Đào Thanh Ngân

 

19/10/2005

 Căn cứ

Con

 

95

248

Nguyễn Thị Kim Thanh

 

1958

 Căn cứ

Chủ hộ

11

 

249

Lê Tấn Hiếu

14/09/1980

 

 Căn cứ

Con

 

 

250

Lê Minh Trung

23/03/1983

 

 Căn cứ

Con

 

 

251

Lê Thị Tuyết Hường

 

10/10/1985

 Căn cứ

Con

 

 

252

Lê Hoàng Trọng

10/12/1989

 

 Căn cứ

Con

 

 

253

Lê Thị Tuyết Huỳnh

 

04/01/2004

 Căn cứ

Cháu

 

96

254

Trần Thị Nhi

 

10/5/1926

 Căn cứ

Chủ hộ

12

97

255

Trần Thị Hoàng

 

10/06/1975

 Căn cứ

Chủ hộ

12

 

256

Đỗ Hoàng Nghĩa

06/07/1999

 

 Căn cứ

Con

 

 

257

Lê Trần Quỳnh Như

 

22/10/2012

 Căn cứ

Con

 

98

258

Nguyễn Văn An

1935

 

 Căn cứ

Chủ hộ

12

99

259

Lê Thị Sắc

 

15/02/1938

 Căn cứ

Chủ hộ

14

100

260

Phạm Thị Thơm

 

03/05/1980

 Căn cứ

Chủ hộ

14

 

261

Lê Chí Hải

28/11//2002

 

 Căn cứ

Con

 

 

262

Lê Thị Thu Phương

 

17/04/2006

 Căn cứ

Con

 

101

263

Nguyễn Thị Tý

 

29/09/1948

 Căn cứ

Chủ hộ

17

102

264

Nguyễn Thị Trinh

 

1949

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

8

 

265

Phan Thanh Sơn

18/09/2002

 

 Nghĩa huấn

Cháu

 

103

266

Hà Văn Út

18/8/1940

 

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

8

 

267

Phan Thị Rê

 

07/5/1953

 Nghĩa huấn

Vợ

 

104

268

Mai Văn Cu

30/1/1940

 

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

8

 

269

Nguyễn Thị Điếu

 

15/1/1938

 Nghĩa huấn

Vợ

 

 

270

Mai Thanh Huệ

1966

 

 Nghĩa huấn

Con

 

105

271

Mai Thành Ân

1935

 

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

9

106

272

Trần Văn Mạnh

1934

 

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

10

 

273

Lai Nhít Và

 

1934

 Nghĩa huấn

Vợ

 

107

274

Nguyễn Thị Mai

 

10/11/1958

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

13

 

275

Nguyễn Thị Giao Xuân

 

1980

 Nghĩa huấn

Con

 

 

276

Lê Nguyễn Thiên Ngọc

 

12/09/2002

 Nghĩa huấn

Cháu

 

108

277

Nguyễn Thị Bông

 

1935

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

13

 

278

Trần Ngọc Thuỷ Tiên

 

23/2/2002

 Nghĩa huấn

Cháu

 

109

279

Nguyễn Thị Song

 

1929

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

14

 

280

Nguyễn Thị Huệ

 

1968

 Nghĩa huấn

Con

 

 

281

Trần Văn Miền

1964

 

 Nghĩa huấn

Rể

 

 

282

Trần Văn Thoại

27/03/1993

 

 Nghĩa huấn

Cháu

 

 

283

Trần Duy Khanh

01/01/2005

 

 Nghĩa huấn

Cháu

 

110

284

Nguyễn Thị Phấn

 

15/12/1960

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

14

 

285

Nguyễn Thị Yến Phượng

 

16/08/1999

 Nghĩa huấn

Con

 

 

286

Nguyễn Thành Phúc

07/01/2001

 

 Nghĩa huấn

Con

 

111

287

Trần Hồng Vân

04/4/1956

 

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

16

 

288

Phan Thị Dung

 

15/10/1959

 Nghĩa huấn

Vợ

 

112

289

Lê Thị Nở

 

1958

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

18

 

290

Lê Thị Đẹp

 

1960

 Nghĩa huấn

Em

 

113

291

Võ Thành Tân

1975

 

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

20

 

292

Võ Vũ Duy

23/9/2006

 

 Nghĩa huấn

Con

 

 

293

Võ Thị Bích Hạnh

 

28/7/1998

 Nghĩa huấn

Con

 

114

294

Mum Thị Huệ

 

05/11/1955

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

20

 

295

Trần Văn Phúc

1988

 

 Nghĩa huấn

Con

 

 

296

Đoàn Thị Ngọc Giàu

 

08/9/1990

 Nghĩa huấn

Dâu

 

 

297

Trần Minh Sang

28/12/2010

 

 Nghĩa huấn

Cháu

 

 

298

Trần Minh Phú

20/9/2012

 

 Nghĩa huấn

Cháu

 

115

299

Đặng Thị Kim Phượng

 

1953

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

23

116

300

Cao Văn Tuôi

1945

 

 Nghĩa huấn

Chủ hộ

23

 

301

Trần Thị Sáu

 

1950

 Nghĩa huấn

Vợ

 

 

302

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

23/08/2009

 Nghĩa huấn

Cháu

 

Tin khác