Site banner

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thạnh tổng kết công tác hội năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2015

Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Đến dự và chủ trì hội nghị có bà Võ Kim Hoàng, chủ tịch Hội liên Hiệp phụ nữ xã, cùng đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể xã và Chi hội Trưởng phụ nữ 6 ấp tham dự.

Năm 2014 Ban chấp hành Hội liên Hiệp phụ nữ xã Mỹ Thạnh đã thực hiện tốt các chương trình công tác hội đã đề ra; các phong trào do Hội phát động được các hội viên đồng tình, hưởng ứng thực hiện; toàn xã có 15 tổ hội phụ nữ nhân ái với 180 thành viên, đóng góp 42.840.000đ mua 69 Bảo hiểm y tế; có 3 tổ hội phụ nữ đồng cảm với 61 thành viên, đã giúp 24 gia đình với số tiền 67.200.000đ; có 10 tổ hội giúp nhau xây hố xí tự hoại với 171 thành viên, đã xây dựng được 11 hố xí tự hoại; Hội đã thành lập 01 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, có 12 thành viên; xây dựng 3 địa chỉ tin cậy trong phòng chống bạo lực gia đình; có 6/6 chi hội tổ chức đọc báo phụ nữ Việt Nam hàng tuần; có 49/49 tổ hội sinh hoạt lệ kỳ 3 tháng 01 lần; xây dựng quỹ hội được 10.427.728đ; hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, quỹ ông HO cho 111 hộ với kinh phí 311.300.000đ; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010-2015”, đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Niệt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” giai đoạn 2010-2015; tổ chức tuyên truyền Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Luật đất đai, Luật thi đua khen thưởng năm 2013; Luật Hôn Nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình có 56 cuộc với 2697 hội viên tham dự; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã vận động hội viên hiến đất, hoa màu, kinh phí xây dựng được 2755m lộ bê tông đạt chuẩn nông thôn mới, phối hợp xét 37 hồ sơ mẹ VNAH, 73 gia đình có công với cách mạng; phối hợp tốt với Công an xã trong thực hiện Dự án 495 và tái hòa nhập cộng đồng đối với các đối tượng tù tha về…Nhìn chung trong năm 2014 hoạt động của Hội phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực, Hội đã triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 13 của Đảng ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”, những kết quả đạt được nêu trên đã giữ vững hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh trong năm 2014./.

TD

Tin khác