Site banner

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2014 và Triển khai công tác mặt trận năm 2015

Chiều ngày 23 tháng 01 năm 2014, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2014 và đề ra phương hướng thống nhất hành động năm 2015. Đến dự Hội nghị có ông Trương Hoàng Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ông Trần Văn Đạt – Chủ tịch UBMTTQ xã, Ông Hồ Văn Chí – Phó Chủ tịch UBND xã cùng các ông bà Đại biểu là thành viên UBMTTQ xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Tại Hội nghị các Đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 2014 và phương hướng 2015, báo cáo tổng kết công tác mặt trận 2014 và phương hướng thống nhất hành động 2015 của UBMTTQ. Trong năm 2014, UBMTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, các cuộc vận động lớn do MTTQ xã chủ trì.  Công tác tập hợp quần chúng đạt kết quả khá tốt. Đã phối hợp tổ chức vận động nhân dân thực hiện hơn 2500 m đường pêtông. Chỉ tiêu nhà tình thương tình nghĩa đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng ủy. Nhiều cuộc vận động như quỹ người nghèo, quỹ xây dựng đền thờ Phan Văn Trị, quỹ vì biển đảo quê hương được thực hiện tốt.

Công tác giám sát xây dựng chính quyền đã phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp, giám sát việc thu chi ngân sách địa phương, công tác tuyển quân, bình nghị hộ nghèo trong năm đảm bảo công bằng khách quan, đúng quy trình. Công tác Tôn giáo được thực hiện tốt. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Trương Hoàng Hà – PBT. TTĐU lưu ý MTTQ trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng cần tập trung hoàn thành thực hiện Nghị quyết Đảng bộ. Cần phát huy nhiều hơn các hình thức tập hợp quần chúng, trong đó chú trọng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tập hợp quần chúng. Thực hiện tốt các cuộc vận động do MT chủ trì, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và vận động tốt Quỹ vì người nghèo, đạc biệt là các nguồn ủng hộ người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị và nông thôn mới, phong trò tòn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng công tác giám sát, phản biện theo Quyết định 217 – 218 của Bộ Chính trị. Công tác tham gia giám sát xây dựng chính quyền cần tập trung hơn, tiếp xúc tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp. Duy trì tốt các hoạt động gặp gỡ các cơ sở Tôn giáo, hướng dẫn các cơ sở Tôn giáo thực hiện tốt việc đăng ký chương trình hành đạo. Tổ chức tốt ngày hội toàn Đại đoàn kết khu dân cư để không ngừng củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Luân

Tin khác