Site banner

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới năm 2014

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đời sống văn hóa-nông thôn mới năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDĐSVH&NTM cùng các ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo và Trưởng ban vận động 6 ấp tham dự.

 

Tin khác