Site banner

Quyết định nâng lương trước hạn đối với cán bộ Ngô Mộng Quyên

Số văn bản: 
3 113
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
11/04/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: