Site banner

Thư chúc mừng năm mới của Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Mỹ Thạnh

Nhân dịp năm mới, Xuân Ất Mùi 2015. Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Thạnh xin gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý mẹ Việt Nam Anh Hùng, các bậc lão thành cách mạng, gia đình chính sách, có công, giới nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân xã nhà một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Năm 2014 được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ của các ngành, đoàn thể huyện, của các mạnh thường quân, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, xã Mỹ Thạnh chúng  ta gặt hái được nhiều thành tựu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, khu vực I (nông nghiệp-thủy sản) chiếm 26,5%, khu vực II (Công nghiệp-Xây dựng) chiếm 27,4%, khu vực III (thương mại-dịch vụ) chiếm 46,1%; thu ngân sách đạt 200% dự toán được giao; xây dựng được 2755m đường bê tông đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng đô thị loại V đạt 42/49 tiêu chí; phát triển mới 4500m ống nước máy với 363 hộ sử dụng, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước máy đạt 80,07%; xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa, 5 căn nhà tình thương; tỷ lệ hộ nghèo 4,46% (giảm 2,24%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 24,5%; công tác cải cách hành chính và dân vận chính quyền có nhiều tiến bộ; tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tuyển quân đạt chỉ tiêu được giao.

Những kết quả đạt được nêu trên đã giữ vững được danh hiệu Đảng bộ và Chính quyền trong sạch vững mạnh. Phát huy được ưu điểm và khắc phục hạn chế khuyết điểm trong năm qua. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thạnh tin tưởng rằng trong năm 2015 tiếp tục được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, đoàn thể huyện, các mạnh thường quân, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và tinh thần đầy trách nhiệm của mỗi người cán bộ, đảng viên hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, xã Mỹ Thạnh của chúng ta tiếp tục vững bước phát triển có vị trí tương xứng với một xã trung tâm của tiểu vùng trên địa bàn huyện.

Tết Ất Mùi đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Năm mới thắng lợi mới !

ĐẢNG ỦY-HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN-ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ MỸ THẠNH

Tin khác