Site banner

Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện kiểm tra nâng chất xã văn hóa Mỹ Thạnh

Ngày 9/3/2015 tại nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh. Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa Huyện Giồng Trôm đến kiểm tra việc nâng chất xã văn hóa xã Mỹ Thạnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Trung – HUV - Trưởng phòng văn hóa Huyện làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí ban ngành đoàn thể Huyện, về phía xã có đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV- Bí thư Đảng ủy xã – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã, các đồng chí trong Ban chỉ đạo xã, tổ giúp việc cùng các đồng chí trong Ban vận động các ấp đến tham dự.

Qua gần một năm thực hiện kế hoạch nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đến nay xã đã giữ vững các tiêu chí, tiêu chuẩn theo qui chế, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, tình làng nghĩa xóm và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng được củng cố phát huy, nhiều mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như phong trào toàn dân đoàn kết phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo đến việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ý thức tự quản của người dân được nâng lên, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Xã hiện có 728,08 ha diện tích đất tự nhiên, 463,72 ha diện tích đất canh tác, hiện có 6 ấp: 3 ấp khu phố và 3 ấp vùng nông thôn, có 9.648 nhân khẩu với 101 tổ NDTQ, toàn xã hiện có 26,91 km đường bêtông xã ấp đạt tỷ lệ 92,57%; thu nhập bình quân đầu người là 27.5/22.4 triệu đồng/người/năm, có 2 trường học đạt chuẩn cấp Quốc gia và 03 trường đạt chuẩn văn hóa, 01 bưu điện văn hóa và 01 bưu điện khu vực; hệ thống truyền thanh được trang bị phủ khắp khu trung tâm của xã; có 01 chợ được xây dựng mới sắp xếp ngăn nắp, đảm bảo vẽ mỹ quan thông thoáng. Qua cuộc kiểm tra đoàn đã đánh giá rất cao về những chỉ tiêu mà xã đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên cũng còn một số chỉ tiêu đạt thấp cần tăng cường thực hiện trong năm 2015 như: tỷ lệ gia đình văn hóa, hố xí tự hoại, Chợ chưa đạt chợ văn hóa và tỷ lệ nhà kiên cố còn thấp so với chỉ tiêu chuẩn quy định nông thôn mới. Qua 01 năm thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng xã văn hóa tiến tới xây dựng đô thị và nông thôn mới cùng với sự quyết tâm và nổ lực của Ban chỉ đạo xã và Ban vận động ấp đến nay xã đã giữ vững danh hiệu xã văn hóa./.

Thúy Hằng

 

Tin khác