Site banner

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Sáng ngày 13 tháng 03 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2014 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. Đến dự có ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã cùng các ngành, đoàn thể và Trưởng ấp 6 ấp tham dự.

Năm 2014 công tác cải cách hành chính của xã Mỹ Thạnh có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực; công tác ban hành văn bản và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tốt, không có ban hành văn bản QPPL trái với với hiến pháp và pháp luật,  trong năm 2014 đã ban hành 7 văn bản QPPL và 938 văn bản hành chính, các văn bản được ban hành có tính khả thi cao; các thủ tục hành chính đều được cập nhật và công khai đầy đủ và kịp thời tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, đặc biệt là đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử xã Mỹ Thạnh, hoàn chỉnh dịch vụ công mức độ 2; trong năm 2014 đã tiếp nhận và giải quyết 3.726 thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn, chỉ số hài lòng của người dân đối với công tác CCHC của địa phương được nâng lên; bên cạnh đó công tác Văn thư lưu trữ từng bước đia vào nề nếp, việc lập danh mục hồ sơ hàng năm được triển khai đúng quy định và sát thực tế, ý thức của cán bộ, công chức được nâng lên, 100% công chức của Ủy ban nhân dân xã đều lập được hồ sơ nguyên tắc và hồ sơ công việc, hợp đồng với trung tâm lưu trữ tỉnh hoàn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu từ năm 1975 đến năm 2012 đưa vào kho lưu trữ; 100% cán bộ, công chức đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước về phát triển kinh tế xã hội được nâng lên; công tác thu ngân sách đạt 200% chỉ tiêu trên giao. Với những kết quả đạt được nêu trên năm 2014 chỉ số cải cách hành chính của xã Mỹ Thạnh đạt 89,29 điểm, đạt loại tốt./.

TD

 

Tin khác