Site banner

Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng các cấp và phong trào thi đua Đồng Khởi mới

Số văn bản: 
132
Ký hiệu văn bản: 
CT-UBND
Ngày ký văn bản: 
17/03/2015
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: