Site banner

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng các cấp và phong trào thi đua Đồng Khởi mới

 Ngày 17 tháng 3 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã ký ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động Thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX, Đại hội Đảng các cấp và phong trào thi đua Đồng Khởi mới. Ban biên tập trích nội dung Chị thị như sau: 

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện diễn ra mang ý nghĩa  đặc biệt quan trọng như: 55 năm ngày Đồng Khởi Bến Tre (17/01/1960-17/01/2015), 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), 40 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), 70 năm ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Quốc Khánh 2/9/1945-2/9/2015); đặc biệt là Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong 4 năm qua (từ năm 2011-2014) phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân từ đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã nhà ngày càng phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu kinh tế-xã hội hàng năm đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã đề ra; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong thực thi công vụ được nâng lên; công tác điều hành, quản lý nhà nước  có nhiều chuyển biến tốt; công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng; các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị và nông thôn mới được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai sâu rộng trong nhân dân và được sự đồng tình hưởng ứng cao…, với những kết quả đạt được nêu trên, 4 năm liền xã Mỹ Thạnh đạt thành tích tập thể lao động xuất sắc và dẫn đầu cụm thi đua số một của huyện Giồng Trôm.

Tuy bên cạnh những mặt đạt được, Ủy ban nhân dân xã nhận thấy vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định như: một ít ngành, ấp và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách chưa có quyết tâm cao trong công tác thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác thi đua giữa ngành với ngành, giữa ấp với ấp, giữa cán bộ, công chức, người động không chuyên và trong các tổ chức kinh tế, hộ gia đình với nhau còn chìm lắng, chưa trở thành một phong trào thật sự mạnh mẽ, để làm nổi bật sự phát triển của xã nhà so với các xã khác trên địa bàn huyện, chính vì thế trong 4 năm liền tuy xã Mỹ Thạnh là xã dẫn đầu trong phong trào thi đua của cụm tiều vùng 1 nhưng vẫn không đạt được cờ thi đua của tỉnh. Để  xây dựng xã Mỹ Thạnh có vị trí xứng đáng là một xã trung tâm của tiểu vùng, là một trong những xã dẫn đầu trong các phong trào thi đua trên địa bàn huyện và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2015. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chỉ thị:

          1. Phối hợp chặc chẽ với Đội thuế liên xã số 1 tập trung đẩy mạnh công tác khai thác nguồn thu vào ngân sách, phấn đấu trong tháng 11/2015 thu đạt chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh; tập trung huy động nguồn lực triển khai xây dựng 3000m lộ bê tông đạt chuẩn nông thôn mới, 04 cây cầu bê tông với 50m dài, về cơ bản trong năm 2015 đạt tiêu chí số 2 trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn chỉnh đề án công nhận đô thị loại V xã Mỹ Thạnh, phấn đấu đến cuối năm đạt 44/49 tiêu chí; tiếp tục triển sâu rộng Kế hoạch tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, Kế hoạch phát triển vùng cây ăn trái đặc sản 50 ha bưởi da xanh theo quyết định giao của tỉnh đến năm 2020.

          2. Đẩy mạnh công tác phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm đạt 16/19 tiêu chí gồm: tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 5 (trường học), tiêu chí số 7 (Chợ), tiêu chí số 8 (Bưu điện), tiêu chí số 10 (Thu nhập), tiêu chí số 11 (Tỷ lệ hộ nghèo), tiêu chí số 12 (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất), tiêu chí số 14 (giáo dục), tiêu chí số 15 (y tế), tiêu chí số 16 (văn hóa), tiêu chí số 18 (hệ thống chính trị), tiêu chí số 19 (An ninh, trật tự xã hội). Còn lại 03 tiêu chí gồm: tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 9 (Nhà ở), tiêu chí số 17 (môi trường) phải đạt từ 60%-90%. Trong đó cần tập trung cao cho tiêu chí số 9 và số 17.

          3. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hoàn chỉnh dịch vụ công mức độ 2 và tiến đến xây dựng dịch vụ công mức độ 3, triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính như: tổ chức hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong quí II/2015, xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên đài truyền thanh và tuyên truyền qua các đoàn thể, xây dựng 7 hòm thư góp ý về công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã, tổ chức kiểm điểm công chức tại bộ phận một cửa trước dân về công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đa dạng hóa các hình thức góp ý và góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính của đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài, là mục tiêu và động lực trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã nhà.

          4. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, dự án phòng ngừa người chưa thanh niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật; phát huy vai trò Mặt trận, các đoàn thể trong hỗ trợ tái hòa nhằm cộng đồng đối với đối tượng tù tha về góp phần  kéo giảm phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội; tập trung thực hiện tốt Năm an toàn giảm thông, kéo giảm cả ba mặt số vụ, số người chết và số người bị thương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy, cũng cố và nâng chất hoạt động các đội phòng cháy chữa cháy, đảm bảo không để các vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

          5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc ra lời kêu gọi toàn dân hưởng ứng phong trào thi đua Đồng khởi mới, trong đó tập trung thi đua xây dựng đô thị và xây dựng nông thôn mới; các đoàn thể triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên do ngành mình quản lý, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần xây dựng thành công đô thị loại V và đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

          6. Đề nghị Ban tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng xã và các ngành, đoàn thể biên soạn đề cương tuyên truyền, phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, mà trọng tâm là xây dựng Đô thị loại V và xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo nên khí thế sôi nổi và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 16 của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.

        Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

Tin khác