Site banner

Thông báo nghỉ lễ, treo cờ tổ quốc nhân dịp lễ 30/4 và 01/5/2015

Căn cứ Thông báo số 866/TB-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 như sau:

1. Về nghỉ lễ

Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đi làm Thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2015 để nghỉ Thứ tư, ngày 29 tháng 4 năm 2015. Như vậy dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5, công chức và người hoạt động không chuyên trách nghỉ liền 06 ngày, từ ngày 28 tháng 4 năm 2015 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2015 riêng lực lượng Công an, Quân sự nghỉ theo quy định của ngành.

2. Về treo cờ Tổ quốc

Tất cả các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, Trường học, hộ dân trên địa bàn xã treo cờ Tổ quốc từ 17 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2015 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2015. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí lãnh đạo trực 24/24 giờ trong dịp nghỉ Lễ nêu trên để kịp thời giải quyết các vấn đề đột xuất xảy ra. Trưởng ấp nhắc nhở các hộ dân của ấp mình treo cờ nghiêm túc thay những cờ củ, cờ phai màu bằng những cờ mới để tạo vẽ mỹ quan và trân trọng, đồng thời dọn dẹp vệ sinh đường phố, xóm ấp sạch đẹp.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Trưởng ấp thực hiện tốt nội dung Thông báo này./.

Tin khác