Site banner

Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái cộng đồng xã Mỹ Thạnh

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

           Mỹ Thạnh là xã cửa ngõ của huyện Giồng Trôm với diện tích tự nhiên là 727,7ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 463,72ha chủ yếu là trồng dừa và cây có múi như: bưởi da xanh, cam, quýt, chanh kết hợp với nuôi tôm càng xanh trong vườn dừa. Xã có 6 ấp với 3 ấp Chợ, Căn cứ, Nghĩa Huấn mang dáng dốc đô thị và 3 ấp còn lại thuộc vùng nông thôn với 2501 hộ và 9468 nhân khẩu, dân số chủ yếu là dân tộc kinh. Kinh tế được phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp đặc biệt là có 02 làng nghề truyền thống bánh tráng Mỹ lồng và làng nghề kiềm kéo được công nhận năm 2007.

          Về hệ thống giao thông từng bước được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, thuận lợi giao thông thủy và bộ, với đường tỉnh 885 và sông Giồng Trôm đi ngang qua trên địa bàn, 100% các tuyến đường liên xã, liên ấp và liên tổ đều được nhựa hóa, bê tông hóa và từng bước được đầu tư mở rộng theo chuẩn nông thôn mới.

          Về tín ngưỡng xã có 01 Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng đạt di tích lịch sử cấp quốc gia, 01 đình làng, 02 ngôi chùa (Long Nhiễu và Thạnh Nam Phật đường), 02 Thánh Thất (Cao đài Tây Ninh và Cao Đài Ban chỉnh đạo), 01 Nhà thờ Công giáo và 4 ngôi miếu.

          Bên cạnh đó trên địa bàn xã có Công ty TNHH TMDV Du lịch Du thuyền xoài được thành lập năm 2012 và đi vào hoạt động bước đầu đã có hiệu quả đây sẽ là động lực thúc đẩy du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn xã phát triển.

          II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

          1. Mục tiêu:

          - Phấn đấu số lượng khách đến tham quan hàng năm tăng từ 15 đến 20%, giải quyết việc làm cho 200 lao động tại địa phương, du lịch và các ngành kinh tế khác sẽ góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm vào năm 2015 và đạt 60 triệu đồng/người/năm vào năm 2020, phát triển du lịch là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của xã nhà.

          - Phát triển hài hòa các loại hình du lịch sinh thái vườn, sông nước kết hợp với tham quan các làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, các công trình tôn giáo tín ngưỡng và mua sắm. Du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch tham quan phong cảnh thiên nhiên…

          2. Yêu cầu:

          - Để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng hiệu quả và bền vững đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, Doanh nghiệp và người dân. Gắn phát triển du lịch sinh thái cộng đồng với tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

          - Các đoàn thể  phối hợp với chi ủy chi bộ các ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo thêm nhiều điểm, nhiều ngành, nhiều nghề để thu hút du khách và lưu trú lâu dài.

          - Huy động và sử dụng quả các nguồn lực từ nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhân dân phục vụ cho phát triển du lịch trên địa bàn xã.

          - Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

          - Đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách đến tham quan.

 

          III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

          1. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

          a) Giao thông:

          Tiếp tục đầu tư nâng cấp mở tuyến lộ vành đai từ trường mầm non Mỹ Thạnh khung ấp 6 đến cập sông Nhơn Thạnh vào ấp 7; tuyến lộ Thanh Niên; tuyến lộ từ nhà anh Vũ Bún đến lộ đất ấp Nghĩa Huấn; trồng bông hoàn chỉnh tuyến lộ Mỹ Thạnh-Thuận Điền, lộ liên ấp 5-6, lộ khu 4 và lộ đất ấp Nghĩa Huấn; lộ vào đình Mỹ Thạnh; lộ vào mộ lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cầu đồng bộ với các tuyến lộ.

          b) Chợ:

          Tổ chức, sắp xếp chợ Mỹ Lồng ngăn nấp và thông thoáng, xây dựng Chợ Mỹ Lồng đạt tiêu chí Chợ Văn minh đảm bảo cho tham quan, mua sắm của du khách.

          c) Tôn giáo, Tín ngưỡng:

          Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của cấp trên và nguồn vốn vận động các tổ chức kinh tế, các mạnh thường quân và nhân dân đầu tư, nâng cấp khuôn viên khu Mộ và Đền Thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến tham quan.

          Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã trong công tác trùng tu, nâng cấp các nơi thờ tự, tín ngưỡng phục vụ cho đời sống tâm linh của nhân dân và giới thiệu cho du khách đến tham quan.

          2. Phát triển làng nghề, các cơ sở sản xuất thủ công, thủ công mỹ nghệ và du lịch sinh thái vườn:

          Tập trung đầu tư phát triển làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng và làng nghề kiềm kéo đóng vai trung tâm trong phát triển và thu hút du khách đến tham quan. Đồng thời phát triển và mở rộng thêm các cơ sở sản xuất như Bánh phồng, nghề đan ghế, đan nề, dệt thảm, đan giỏ lục bình, giỏ cộng dừa và thủ công mỹ nghệ…nhằm giải quyết việc làm gắn với phát triển du lịch.

          Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức lại sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; quy hoạch phát triển diện tích cây ăn trái đặc sản bưởi da xanh 50ha trên địa bàn xã; triển khai thực hiện các mô hình nuôi trồng kết hợp như nuôi tôm, cá trong vườn dừa phục vụ tham quan và ẩm thực cho du khách, chủ yếu tập trung ở 4 ấp Nghĩa Huấn, ấp 5, ấp 6 và ấp 7. Mỗi loại hình phát triển có đặc trưng riêng biệt, không trùng lắp nhằm tránh sự nhàm chán đối với du khách.

          3. Xây dựng văn hóa trong phát triển kinh tế:

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng con người xã Mỹ Thạnh hiếu khách, thân thiện, trung thực, nhiệt tình và dễ gần gũi, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với du khách nhằm quảng bá hình ảnh của địa phương.

          4. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường:

          Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cũng cố nâng chất hoạt động các tổ chức nồng cốt, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm không để làm mất an ninh trật tự trên các tuyến đường, các địa điểm nơi khách tham quan và khu vực khách nghỉ dưỡng, tạo môi trường lành mạnh, tin cậy đối với khách du lịch.

          Thức ăn phục vụ khách du lịch phải đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phải được kiểm nghiệm và lưu mẫu thức ăn trước khi du khách dùng bữa, không sử dụng lương thực thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc và địa chỉ.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu gom xử lý rác thảy, không vức rác bừa bãi trên các tuyến đường, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh phải đảm bảo môi trường, vận động nhân dân trồng bông, cây cảnh tạo môi trường, cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng trên các tuyến đường, các khu vực khách tham quan và nghỉ dưỡng.

          5. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch:

          Triển khai đào tạo những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực du lịch cho cán bộ, công chức, nhân viên và người dân các điểm du khách đến tham quan đặc biệt là trình độ ngoại ngữ giao tiếp thông thường, kỹ năng giới thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương đến du khách.

          IV. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Công chức Văn hóa-Xã hội:

Có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục tiêu, tầm quan trọng đối với phát triển du lịch trên địa bàn xã; tích cực đầu tư, cải tạo, làm mới khuôn viên nhà ở, mương, vườn, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp và an ninh trật tự phục vụ du khách.

Tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban lãnh đạo thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa  và nông thôn mới; Triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết TW9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

          Phối hợp chặc chẽ với Công ty TNHH Du lịch du thuyền xoái trong công tác tổ chức phát triển các tuyến, địa điểm du lịch; đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Tiếp thu và tổng hợp các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn xã báo cáo Ủy ban nhân dân xã điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

          2. Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách kinh tế-kế hoạch:

          Phối hợp với Công chức Tài chính-Kế toán huy động nguồn lực phục vụ cho phát triển, duy tu bảo dưỡng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã đặc biệt là các tuyến, địa điểm khách đến tham quan.

          Cũng cố phát triển làng nghề truyền thống bánh tráng Mỹ Lồng, làng nghề kiềm kéo. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức tham quan các mô hình sản xuất thủ công, thủ công mỹ nghệ để vận dụng phát triển ở xã nhà nhằm giải quyết lao động nhàn rỗi và phục vụ cho phát triển du lịch.

          Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; quy hoạch vùng cây ăn trái đặc sản bưởi da xanh 50ha theo đề án của tỉnh; phối hợp với hội nông dân, cán bộ khuyến nông vận động nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.

          3. Công chức Đô thị-Môi trường:

          Phối hợp với các  đoàn thể, các ấp tập trung vận động đăng ký thu gom xử lý rác thải; triển khai thực hiện có hiệu quả giải pháp ngăn chặn tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định; tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực môi trường; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt ngày vệ sinh môi trường hàng tháng.

          4. Ban chỉ huy Công an xã:

          Phối hợp với các đoàn thể tập trung cũng cố nâng chất hoạt động các tổ chức nồng cốt, vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp chặc chẽ với Công ty Du lịch trong công tác quản lý các tuyến, điểm khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho du khách.

          5. Trạm y tế xã:

          Phối hợp chặc chẽ với Công ty Du lịch trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chuẩn bị tốt khâu sơ cấp cứu ban đầu khi có sự cố xảy ra tại các điểm du lịch.

          6. Công ty TNHH Du lịch Du thuyền xoài:

          Phối hợp chặc chẽ với các ngành, đoàn thể, các ấp triển khai thực hiện tốt các giải pháp phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn hiệu quả và bền vững. Kịp thời đề xuất đối với Ủy ban nhân dân xã bổ sung những chủ trương, giải pháp mới lãnh đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế về nhu cầu phát triển du lịch của du khách trong và ngoài nước.

          7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Ban chấp hành xã đoàn:

          Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân nội dung kế hoạch này. Không ngừng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, vận động mở nhiều ngành nghề giải quyết việc làm nhàn rổi cho lao động nông thôn kết hợp với du lịch. Vận động nông dân phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao gắn với phát triển du lịch.

          8. Trưởng ấp 6 ấp:

          Phối hợp với các ngành, đoàn thể, Công ty Du lịch tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện theo nội dung kế hoạch này.

          V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Kế hoạch này được quán triệt đến các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp 6 ấp và triển khai sâu rộng trong nhân dân. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh về Ủy ban nhân dân xã theo dõi chỉ đạo. Trên đây là Kế hoạch phát triển du lịch sinh thái cộng đồng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn xã Mỹ Thạnh./.

Tin khác