Site banner

Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2014

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2014. Đến dự có ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã; ông Hồ Văn Chí, PCT.UBND xã cùng các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác mặt trận ấp và 20 hộ dân tiêu biểu trong xây dựng và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn xã tham dự.

(ông Hồ Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển GTNT)

Xác định nhiệm vụ đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là khâu đột phá. Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, với tinh thần đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, xã Mỹ Thạnh đã triển khai xây dựng 12.295m đường và 8 cây cầu bê tông cốt thép với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2,3 tỷ đồng và 9.215 ngày công lao động, từ đó đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính quyền.

(các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu đóng góp  xây dựng và phát triển GTNT)

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 xác định đến năm 2020 đầu tư xây dựng 8000m lộ bê tông, trong đó có 5000m đạt chuẩn nông thôn mới và đạt tiêu chí số 2 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này Ủy ban nhân dân xã đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiểu biểu trong đóng góp xây dựng và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn xã 5 năm qua./.

TD

Tin khác