Site banner

Hội liên Hiệp phụ nữ xã triển khai kế hoạch xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp

Nhằm lập thành tích thi đua Đồng Khởi Mới theo tinh thần Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Hội liên Hiệp phụ nữ xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp. Đến dự có bà Trần Thị So, Chủ tịch Hội liên Hiệp phụ nữ huyện; ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã; bà Võ Kim Hoàng, Chủ tịch Hội liên Hiệp phụ nữ xã, cùng  các ngành, đoàn thể và chi ủy, chi bộ ấp Bến Đò tham dự.

(bà Trần Thị So, Chủ tịch HLHPN huyện phát biểu tại cuộc họp)

Hội liên Hiệp phụ nữ xã chọn đường Mỹ Thạnh-Thuận Điền với chiều dài 800m để xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp, do Hội liên Hiệp phụ nữ xã chủ trì phối hợp với chi ủy, chi bộ ấp Bến Đò thực hiện. Hai bên đường sẽ được làm cỏ trồng bông hoàng lạc, cây xanh và bông trang đỏ với khoảng cách 10m/cây, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thu gom xử lý rác thảy, bảo vệ cảnh quang môi trường, thời gian thực hiện từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2015 kiểm tra công nhận. Đây là công trình Hội liên Hiệp phụ nữ huyện chọn thi đua Đồng Khởi Mới với Thành Phố Bến Tre./.

TD

Tin khác