Site banner

Cụm thi đua số 3 huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2015

Ngày 5 tháng 6 năm 2015, tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh, Cụm thi đua số 3 thuộc Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2015. Đến dự có bà Phạm Thị Ngọc Hiền, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Chủ tịch UBND và Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách nội vụ 7 xã cụm thi đua số 3 tham dự.

Cụm thi đua số 3 gồm 7 xã. Trong đó xã Mỹ Thạnh làm cụm trưởng, xã Phước Long làm cụm phó, các thành viên là xã Lương Hòa, Lương Phú, Thuận Điền, Hưng Phong và Sơn Phú

Tin khác