Site banner

Ban dân vận huyện ủy khảo sát mô hình dân vận khéo năm 2015 tại xã Mỹ Thạnh

Ngày 22 tháng 7 năm 2015, Ban dân vận huyện ủy Giồng Trôm do đồng chí Nguyễn Văn Hạp làm trưởng đoàn, cùng các ngành, đoàn thể huyện đến khảo sát 4 mô hình dân vận khéo của xã Mỹ Thạnh.Năm 2015, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xã Mỹ Thạnh đã chỉ đạo đăng ký xây dựng 4 mô hình dân vận khéo, trong đó có 02 mô hình cấp tỉnh (mô hình dân vận chính quyền với nội dung:ba không, ba nên, ba cần của Ủy ban nhân dân xã và mô hình 5 tự quản của Công an xã) và 02 mô hình cấp huyện (mô hình vận động xây dựng hố xí tự hoại của Hội phụ nữ và mô hình vận động nhân dân hiến đất, hoa màu tuyến lộ thanh niên của xã đoàn). 

(Quang cảnh buổi khảo sát)

Kết quả khảo sát, sau khi nghe các đại biểu ngành huyện phát biểu ý kiến đóng góp, đồng chí Nguyễn Văn Hạp, Trưởng Ban dân vận huyện ủy đánh giá cao 4 mô hình đã được đăng ký triển khai thực hiện, đặc biệt là 02 mô hình cấp tỉnh, những kết quả đạt được ban đầu là đáng ghi nhận. Tuy nhiên trong thời gian tới Ban vận động các mô hình cần hoàn chỉnh bổ sung đầy đủ hồ sơ theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn và tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu trong kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở để tỉnh huyện kiểm tra công nhận cuối năm 2015.

TD

Tin khác