Site banner

Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Đâu, chồng Võ Văn Đào ấp Bến Đò xã Mỹ Thạnh

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh có nhận đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 734 do Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp ngày 06 tháng 12 năm 1997 thửa đất số 618, tờ bản đồ số 2, diện tích 525 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây rau màu. Theo đo đạc tọa độ là thửa đất số 57, tờ bản đồ số 23, diện tích 513.3 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm tọa  lạc tại ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm bà Nguyễn Thị Đâu, sinh năm 1958, CMND số 320426237 do Công an Bến Tre cấp ngày 06 tháng 03 năm 2009, thường trú: ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Nay Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015 nếu không ai đến khiếu nại hay tranh chấp Ủy ban nhân dân xã lập thủ tục đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trình Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bà Nguyễn Thị Đâu, chồng Võ Văn Đào theo quy định. Những tranh chấp về sau do Tòa án giải quyết./.

Tin khác