Site banner

Mỹ Thạnh sôi nổi các hoạt động thi đua Đồng Khởi Mới theo tinh thần Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Kế hoạch số 519/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm về phát động phong trào Thi đua Đồng Khởi Mới. 

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh xây dựng Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2015 Về phát động phong trào thi đua Đồng Khởi Mới trên địa bàn xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành Chỉ thị số 132/CT-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2015 Về việc đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng các cấp và Phong trào Thi đua Đồng Khởi Mới và tổ chức triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Về phát động Phong trào Thi đua Đồng Khởi Mới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xác định 02 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt là: “Thứ nhất: Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và đô thị phục vụ cho xây dựng đạt tiêu chí Đô Thị loại V và tiêu chí số 2 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu sau khi hoàn thành công bố quy hoạch xã nông thôn mới, xã Mỹ Thạnh đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Thứ 2: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị 03/2014/CT-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức; tập trung xây dựng Đảng bộ và Chính quyền đạt trong sạch vững mạnh”.

          Qua hơn 6 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Mỹ Thạnh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận: Về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và đô thị, đã triển khai thi công 5 công trình giao thông đạt chuẩn nông thôn mới với chiều dài 936m, 03 cây cầu với 35m dài, 01 cống thoát nước ấp Căn cứ với chiều dài 245m, bàn giao mặt bằng xây dựng 02 nhà văn hóa ấp Bến Đò và Cái Tắc đạt chuẩn nông thôn mới, vận động giải phóng mặt bằng chuẩn bị thi công tuyến lộ tổ nhân dân tự quản số 14 đến tổ số17 ấp Nghĩa Huấn với chiều dài 1130m, lộ tổ 3 đến tổ 9 ấp Cái chốt với chiều dài 1557m, nâng cấp mở rộng các con hẽm trên địa bàn ấp Căn cứ với chiều dài 1595m, bom cát mở rộng tuyến lộ thanh niên với chiều dài 1500m, Hội phụ nữ xã triển khai xây dựng tuyến đường Mỹ Thạnh-Thuận Điền trở thành tuyến đường xanh-sạch-đẹp, hoàn chỉnh đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đô thị loại V trung tâm xã Mỹ Thạnh, kết quả đã đạt 45/49 tiêu chí đô thị loại V với 82/100 điểm.

Về công tác cải cách hành chính, chế độ công vụ công chức tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số cải cách hành chính năm 2014 đạt loại tốt, đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hoàn chỉnh dịch vụ công mức 2, xây dựng và triển khai sử dụng mạng nội bộ (mạng lan), hợp thư điện tử, triển khai kế hoạch xây dựng mô hình dân vận khéo cấp tỉnh với nội dung “3 không, 3 nên, 3 cần”, đặc biệt là được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen với thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015. Với những kết quả đạt được như đã nêu trên chính là Ban thường vụ, cấp ủy xã Mỹ Thạnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân,  tinh thần Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thổi một luồng sinh khí mới trong phát động phong trào thi đua và trở thành cái hồn, là kim chỉ nam, trong mọi hoạt động lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

(Hội phụ nữ xã Mỹ Thạnh ra quân xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp)

(Đường vào Đền thờ lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng)

(Đường vào trường tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng)

(thi công đường vào mộ Phạm Viết Chánh)

(Đường tổ nhân dân tự quản số 14 ấp Bến Đò)

(Đường liên tổ NDTQ số 17-21 ấp Nghĩa Huấn)

(lộ tổ NDTQ số 14-17 ấp Nghĩa Huấn)

(Công trình xây dựng nhà văn hóa ấp Bến Đò)

(Công trình xây dựng nhà văn hóa ấp cái tắc)

TD

Tin khác