Site banner

Khởi công đổ bê tông lộ liên tổ nhân dân tự quản số 14 đến tổ nhân dân tự quản số 17 ấp Nghĩa Huấn

Ngày 12 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã khởi công đổ bê tông tuyến lộ liên tổ nhân dân tự quản số 14 đến tổ nhân dân tự quản số 17 ấp Nghĩa Huấn.  Tuyến lộ có chiều dài 1130, ngang 2m, dày 0,14m; kinh phí 580 triệu đồng, trong đó ngân sách xã 380 chục triệu, số còn lại do nhân dân đóng góp, thời gian thi công 30 ngày.

Đây là một trong những công trình thi đua Đồng Khởi Mới theo tinh thần Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre mà Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh triển khai thực hiện trong năm 2015 nhằm đạt tiêu chí số 2 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

TD

Tin khác